Revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije

Filed under: 2021,afirmator,arhiva,film,info |

Revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije
(23–27. jun 2021.)

Filmski centar Srbije

Koče Popovića 9/III, Beograd

Sreda 23. jun 2021. u 12 časova

Učestvuju:

Vladimir Anđelković, direktor Revije, i članovi žirija: prof. dr Snežana Trstenjak, dr Marko Stojanović i Zoran Stefanović, predsednik žirija

Organizator Revije:

Centar amaterskog filma Srbije

Prijatelji i partneri:

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, Jugoslovenska kinoteka i Filmski centar Srbije

Kontakt:

Vladimir Anđelković, direktor revije: 063 101 6542

www.filmskarevija.com