Ljubiša Spasojević: O SOMOVIMA

Filed under: 2018,afirmator,arhiva,Broj 81 – decembar 2018,satira |

Som (silurus glanis) je slatkovodna riba. Pošto je naša država bogata rekama, bogata je i somovima. To se naročito videlo prilikom nedavnih poplava kadaje na radost naših somova pod vodom bilo mnogo domova. Somovi poplave koriste da se dokažu, pokažu i prikažu.

Somove proždrljivost čini velikim, a veličina proždrljivim. Što je som veći on se u somovoskoj hijerarhiji nalazi na višem mestu, tako da su najveći somovi na najvišim pozicijama. To su somovi kapitalci, jer im visok položaj po pravilu omogoućava sticanje velikog kapitala.

Kada se som i somica na odgovarajući položaj smeste onda se i mreste, odnosno razmnožavaju obezbeđujući potomstvu, kao i bližoj i daljoj rodbini, komšijama, prijateljima i istomišljenicima bezbrižan život i visoke položaje, odnosno napredovanje u somovskoj hijerarhiji. Što je som veći, on je u dubljem mulju.

Somovi se dele na somove glavonje, somove krkonje i somove reponje.

U somove glavonje spadaju najkrupniji primerci. Što je som veći, veća mu je i glava, ali veličina glave kod somova nije dokaz obrazovanja, naprotiv –  najveće glavonje obično imaju najmanje obrazovanja, ali kao što je već rečeno i najviši položaj.

Somovi krkonje  – što im i ime govori, vole da krkaju. Što su na višoj poziciji, apetit im je veći. Oni jedu, piju i žive na račun drugih.

Svi somovi spadaju u somove reponje. Naime, som ima veliko analno peraje koje je najbliže repu. Što je som veći, veće mu je i analno peraje, a i rep. U jatu somova, najkrupniji som je na čelu, oni manje krupni su iza njega, trudeći se da mu budu što bliže analnom peraju, odnosno repu. Pri tom mu rade iza leđa, jer žele da dođu na njegovo mesto. Potom, manje krupni primerci slede one krupnije ispred njih, i oni se trude da budu što bliže analnim perajima (repovima) onih koji su ispred njih, takođe radeći iza leđa somovima ispred sebe, i sledstveno tom običaju do najsitnijih somovskih  primeraka, svi somovi se isto ponašaju gurajući se između sebe da bi došli na mesto onih ispred sebe.

Najveći domaći somovi se trude da budu najbliži i najmanjim stranim somovima. Voda od te borbe za položaje  proključa i zamuti se, pa somovi love u mutnom. Po tome su slični ljudima.

 

Som nema krljušt. On je prekriven sluzi. Najveći somovi su najsluzaviji. Prema tome somovi pokazuju još jednu ljudsku osobinu. Za uspon do vrha im služi sluz, a ljudima vazelin.

 

Ljubiša Spasojević