Kontakt

Tehnička pitanja
afirmator2012@gmail.com

Redakcija

afirmator.proza@gmail.com

afirmator.poezija@gmail.com

afirmator.kritika@gmail.com

afirmator.geografija@gmail.com

afirmator.istorija@gmail.com

afirmator.satiraihumor@gmail.com

afirmator.sf.horor@gmail.com

afirmator.politika@gmail.com

afirmator.sindikat@gmail.com

vizuelne.skladiste@gmail.com