Home » Archives by category » društvene nauke (Page 3)

Piše: Dušan Opačić Pesnik revolucije, agitator i propagandista, romantik, bitanga kada zatreba, borac koji je podredio svoj život i rad u borbi za neko bolje sutra, živeo je i umro potpuno svestan da se bolja budućnost već izgrađuje i da je deo tog ostvarenja koji je goloruki proletarijat izneo kao pobedu na svojim leđima. Vladimir […]

Continue reading …

Istorija TATE galerije

No Comment

Kada je TATE galerija prvi put otvorila svoja vrata javnosti (1897.) prikazala je malu kolekciju britanskih umetničkih radova. Danas TATE ima četiri platforme i nacionalnu kolekciju britanske umetnosti od 1500. godine do danas, kao i međunarodnu modernu i savremenu umetnost koja obuhvata skoro 70 ooo dela. Broj novih dešavanja, planirana za Tate Modern, Tate Britain […]

Continue reading …

Rečnik

1 Comment

  Subjektivizam, Subjektivismus, Subjektivisme. Pravac u teoriji saznanja koji priznaje samo istine koje važe za pojedine subjekte, a ne opšte niti apsolutne istine; u etici i estetici gledište po kome šta je dobro i zlo zavisi od osećanja i ukusa pojedinca. Srodni termini: Subjekt, Subjicio, Sujet, Subjektivitet, Subjektivnost, Subjektivno, Subjektiv. Demokritov učenik, Protagora iz Abdere […]

Continue reading …

Dr Bogdаn Medаković je bio jedаn od nаjznаčаjnijih političkih i kulturnih predstаvnikа Srbа u Hrvаtskoj krаjem devetnаestog i u prvoj polovini dvаdesetog vekа. Poticаo je iz jedne od nаjuglednijih srpskih porodicа u Hrvаtskoj, kojа je dаlа veliki broj uglednih privrednikа, političаrа i kulturnih rаdnikа. PORODICA Bogdаn Medаković je rođen u Novom Sаdu 14. mаjа 1852. […]

Continue reading …

Rečnik

No Comment

Dan republike Praznik u bivšoj SFRJ koji se slavio 29. novembra. Drugo zasedanje AVNOJ-a održano je 29. novembra 1943. u Jajcu kada je AVNOJ konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko telo Jugoslavije, u zgradi bivšeg društva „Sokola“. Po osvajanju grada, partizani su uništili ovu dvoranu koja je bila nemačka vojna kasarna, da bi je za nepune […]

Continue reading …

Kubofuturizam (1913-2013)

2 Comments

Piše: Dušan Opačić  Mržnjom prema buržoaskom poretku, program futurista veoma radikalan i ambicizan, uspešnu realizaciju u praksi vide jedino u revoluciji, što jasno objašnjava njihov pristanak, a kasnije i aktivno učešće u Oktobarskoj revoluciji 1917. godine. Kada je rodonačelnik italijanskog futurizma, književnik F. T. Marineti potpisao manifest futurizma objavljen 20. februara 1909. godine u pariskom […]

Continue reading …

Fenomen Majakovski

3 Comments

Piše: Dušan Opačić I ovog novembra došao nam je u susret taj famozni dan, koji neki slave i obeležavaju, dok drugi kude i pokušavaju na sve načine da ga zacementiraju u večni zaborav. Za par godina obeležiće se i jedan vek od kada su proletarijat i seljaštvo preuzeli stvar u svoje ruke po prvi put […]

Continue reading …
Politička aktivnost dr Srdjana Budisavljevića tokom Drugog svetskog rata i u poratnim godinama

                              Dr Srđаn Budisаvljević je znаo zа pripremu vojnog pučа, čаk je, premа nekim izvorimа imаo znаčаjnu ulogu u njegovom orgаnizovаnju, а zаtim i u formirаnju nove vlаde Dušаnа Simovićа, kojа je formirаnа posle vojnog pučа 27. mаrtа 1941. godine. Postoje […]

Continue reading …
TERORISTA I NEKRUNISANI KRALJ RAKETNE INDUSTRIJE

Povodom 160.godina od rođenja Nikolaja Ivanoviča Kibalčiča (1) Da su vlasti carske Rusije znale da je njihov zatvorenik, inače saučenik u ubistvu Cara Aleksandra II, jedan od najvećih matematičkih umova u istoriji čovečanstva možda bi ga i sačuvali u životu bar još neko izvesno vreme. Nisu ni slutili, ni verovali i ako ih je mladi […]

Continue reading …

Profesionalci

No Comment
Profesionalci

Liberalizacija društva – pri čemu se „oslobađanje“ ekonomije očekivano odvija u duhu „slobodnog lova slobodne lisice u slobodnom kokošarniku nad slobodnim kokama“ – donosi nam izazov, upravo bauk, slobode. Kamen spoticanja, ujedno i karakteristični probni kamen društvene liberalizacije predstavlja odnos prema homoseksualnosti. Misli se, i to opravdano, da ukoliko društvo uspe istrpeti homoseksualce, istrpeće potom […]

Continue reading …