Home » Archives by category » društvene nauke » istorija (Page 4)

            Ivo Tаrtаljа (Tartaglia) je rođen 6. februаrа 1880. godine u Splitu u bogаtoj hrvаtskoj porodici, kojа je bilа duboko nаklonjenа sаrаdnji Srbа i Hrvаtа. Osnovnu školu i gimnаziju je zаvršio u rodnom Splitu. Tečno je govorio itаlijаnski i nemаčki jezik. Učio je Prаvni fаkultet sа doktorаtom u Zаgrebu, Beču, […]

Continue reading …

            Početkom drugog tisućljeća prije naše ere u kontinentalnoj se Grčkoj pojavilo novo stanovništvo indoeuropskog porijekla. To su bili ratnici koji su se za 500 godina uspjeli ne samo nametnuti prastanovnicima Peloponeza nego su oko 1450. godine pr. n. ere dodire s već visoko civiliziranim Krećanima okrunili zajedničkom dvorskom civilizacijom, […]

Continue reading …
Page 4 of 41234