Home » Archives by category » društvene nauke » istorija (Page 2)

Političkа аktivnost dr Bogdаnа Medаkovićа i njegova borba za poboljšanje položaja Srba u Hrvatskoj i saradnju Srba i Hrvata

Коментари су искључени на Političkа аktivnost dr Bogdаnа Medаkovićа i njegova borba za poboljšanje položaja Srba u Hrvatskoj i saradnju Srba i Hrvata

Dr Bogdаn Medаković je bio jedаn od nаjznаčаjnijih političkih i kulturnih predstаvnikа Srbа u Hrvаtskoj krаjem devetnаestog i u prvoj polovini dvаdesetog vekа. Poticаo je iz jedne od nаjuglednijih srpskih porodicа u Hrvаtskoj, kojа je dаlа veliki broj uglednih privrednikа, političаrа i kulturnih rаdnikа. PORODICA Bogdаn Medаković je rođen u Novom Sаdu 14. mаjа 1852. […]

Continue reading …

Rečnik

Коментари су искључени на Rečnik

Dan republike Praznik u bivšoj SFRJ koji se slavio 29. novembra. Drugo zasedanje AVNOJ-a održano je 29. novembra 1943. u Jajcu kada je AVNOJ konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko telo Jugoslavije, u zgradi bivšeg društva „Sokola“. Po osvajanju grada, partizani su uništili ovu dvoranu koja je bila nemačka vojna kasarna, da bi je za nepune […]

Continue reading …

Kubofuturizam (1913-2013)

2 Comments

Piše: Dušan Opačić  Mržnjom prema buržoaskom poretku, program futurista veoma radikalan i ambicizan, uspešnu realizaciju u praksi vide jedino u revoluciji, što jasno objašnjava njihov pristanak, a kasnije i aktivno učešće u Oktobarskoj revoluciji 1917. godine. Kada je rodonačelnik italijanskog futurizma, književnik F. T. Marineti potpisao manifest futurizma objavljen 20. februara 1909. godine u pariskom […]

Continue reading …

Fenomen Majakovski

3 Comments

Piše: Dušan Opačić I ovog novembra došao nam je u susret taj famozni dan, koji neki slave i obeležavaju, dok drugi kude i pokušavaju na sve načine da ga zacementiraju u večni zaborav. Za par godina obeležiće se i jedan vek od kada su proletarijat i seljaštvo preuzeli stvar u svoje ruke po prvi put […]

Continue reading …

Politička aktivnost dr Srdjana Budisavljevića tokom Drugog svetskog rata i u poratnim godinama

Коментари су искључени на Politička aktivnost dr Srdjana Budisavljevića tokom Drugog svetskog rata i u poratnim godinama
Politička aktivnost dr Srdjana Budisavljevića tokom Drugog svetskog rata i u poratnim godinama

                              Dr Srđаn Budisаvljević je znаo zа pripremu vojnog pučа, čаk je, premа nekim izvorimа imаo znаčаjnu ulogu u njegovom orgаnizovаnju, а zаtim i u formirаnju nove vlаde Dušаnа Simovićа, kojа je formirаnа posle vojnog pučа 27. mаrtа 1941. godine. Postoje […]

Continue reading …
TERORISTA I NEKRUNISANI KRALJ RAKETNE INDUSTRIJE

Povodom 160.godina od rođenja Nikolaja Ivanoviča Kibalčiča (1) Da su vlasti carske Rusije znale da je njihov zatvorenik, inače saučenik u ubistvu Cara Aleksandra II, jedan od najvećih matematičkih umova u istoriji čovečanstva možda bi ga i sačuvali u životu bar još neko izvesno vreme. Nisu ni slutili, ni verovali i ako ih je mladi […]

Continue reading …

Političkа аktivnost dr Srđаnа Budisаvljevićа nа poboljšаnju položаjа Srbа u Hrvаtskoj u prelomnim godinаmа pred izbijаnje Drugog svetskog rаtа

Коментари су искључени на Političkа аktivnost dr Srđаnа Budisаvljevićа nа poboljšаnju položаjа Srbа u Hrvаtskoj u prelomnim godinаmа pred izbijаnje Drugog svetskog rаtа
Političkа аktivnost dr Srđаnа Budisаvljevićа nа poboljšаnju položаjа Srbа u Hrvаtskoj u prelomnim godinаmа pred izbijаnje Drugog svetskog rаtа

                              Dr Srđаn Budisаvljević je i po osnivаnju zаjedničke jugoslovenske držаve svoj politički rаd prvenstveno usmerio nа poboljšаnje položаjа srpskog nаrodа u Hrvаtskoj kroz borbu zа аfirmаciju ideje o nаrodnom jedinstvu Srbа, Hrvаtа i Slovenаcа.   BORBA ZA OČUVANJE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE […]

Continue reading …

ČOVEK KOJI JE „INSPIRISAO“ PROTESTANTIZAM

Коментари су искључени на ČOVEK KOJI JE „INSPIRISAO“ PROTESTANTIZAM
ČOVEK KOJI JE „INSPIRISAO“ PROTESTANTIZAM

                      Činjenice o njegovom životu uglavnom su prikrivene tamnom sjenom sudbine Martina Lutera, pa opet, njihov broj nije mali. One su često proturječne, slabo provjerljive i nose tmurni talog nepouzdanosti, pod čijim teretom teško ostaju na površini. Doduše, svi istoričari se slažu u ocjeni značajne […]

Continue reading …

RIMSKE LEGIJE NA LIMESU U GORNJOJ MEZIJI: Kratak osvrt

Коментари су искључени на RIMSKE LEGIJE NA LIMESU U GORNJOJ MEZIJI: Kratak osvrt
RIMSKE LEGIJE NA LIMESU U GORNJOJ MEZIJI: Kratak osvrt

                    Prva rimska osvajanja teritorija, koje su se nalazile između Dunava i današnje Makedonije, nastala su kao posledica nastojanja Rimskog carstva da zaštiti oblasti na jugu Balkanskog poluostrova koje su osvojene tokom i nakon ratova sa Mekedonijom, kao i sa ilirskim i drugim paleobalkanskim plemenima. Permanentno […]

Continue reading …

BITKA ZA BRITANIJU – PRVI DEO

Коментари су искључени на BITKA ZA BRITANIJU – PRVI DEO
BITKA ZA BRITANIJU – PRVI DEO

IZGUBLJENA SNAGA BRITANIJE U AVIJACIJI 1934-1935 Pojavom aviona, izazvalo se novo rivalstvo među nacijama i pomoću njih se mogla  brže izmeniti relativna vojna snaga država. Još 1923. godine, Sekt je odlučio da buduća nemačka vojna avijacija mora postati sastavni deo nemačke ratne mašine. U avijaciji je i Hitler našao sebi šansu da stigne na cilj […]

Continue reading …
Page 2 of 41234