Sunčani časovnik manastira Studenice

Filed under: 2015,afirmator,broj-34-januar-2015,društvene nauke,istorija |
Foto: Milutin Tadić

Foto: Milutin Tadić

Sunčani časovnik je uklesan 4 m iznad zemlje, u uglačanom bloku sivo-belog mermera koji je uzidan uz južni portal Bogorodičine crkve (sl. 1, levo). Časovna skala je polukrug radijusa r = 21 cm, podeljen na 12 približno jednakih časovnih sektora, od kojih poslednja tri nedostaju (sl. 1, desno, gore). Nema ni bacača senke, vodoravne šipke koja je nekada polazila iz centra polukruga.

Brojčanik čine slovne oznake, jer u staroslovenskom pismu nije bilo posebnih oznaka za brojeve. Slovne oznake, visine 20-27 mm, idu azbučnim redom, s tim da se preskaču slova B i Ž, a u ulozi šestice je ubačen znak u obliku preokrenutog latiničnog slova (sl. 1, desno, dole) koji je korišćen u XII/XIII veku (u to vreme, na primer, nastalo je Miroslavljevo jevanđelje u kome je ispisivana ista oznaka za šesticu).

Dok je sunčani časovnik bio kompletan (sa bacačem senke), senka vodoravnog štapa je prelazila preko sektora i svojim pravcem pokazivala doba dana. Sunčani časovnik Bogorodične crkve manastira Studenice, i svi časovnici toga tipa, karakteristični za evropski srednji vek, nisu pokazivali časove zvaničnog temporalnog časovnog sistema nego su sami sobom diktirali poseban časovni časovni sistem – likovno temporalni časovni sistem. Za ljude evropskog i srpskog srednjovekovlja ta nesaglasnot bila je nebitna.

Linije studeničkog časovnika su izubane, a brojke nedosledno usmerene (sl. 1, desno, dole): uklesao ga je amater, kako bi smo danas to rekli. A ko je to mogao biti?

 

Ceo članak videti na: http://www.manastirstudenica.rs/сунчани-часовник-манастира-студениц/