Živi leš

Filed under: afirmator,broj 15 - jun 2013,satira |

imagesNestali su svi dani kojih se sjećate, svi dani u nepovratu, svi dani u pepelu. Svi živi dani, svi između. Među vama nema onih koji vide drugačije od drugih, jer svi marširate u koloni, u koloni ste sada svi, kolone su prazne, jer vi ste živi leš.

Puni su gradovi, po asfaltu do koljena tumaraju klovnovi i klonovi. Nema zvuka, samo osam sati urlajućih tišina. Ne čujete, jer vi ste leš. Sunce izlazi, ne vidite, jer vi ste leš. Pali ste, ruke su vam krvave, ne osjetite, jer vi ste leš. Sunce izlazi, ne vidite, jer vi ste leš. Bili ste ljudi, zaboravili ste, jer vi ste živi leševi.

Živite, a izgubili ste pojam o tome. Ostao je samo vaš život u koloni drugih života. Ostali ste samo vi u koloni vama sličnih leševa. Nema smjernica, lijevih puteva. Ovo je proizvodnja.

Ovo su nova jutra jednog novog dana, u modernom svijetu na planeti leševa.

Svjetlana Mišić