Treća tribina Betona, tema: nova levica

Filed under: afirmator,broj 08 - novembar 2012,sindikat |

Ako je fundament projekta komunizma jednakost, zajedništvo i pravedna raspodela, koji se definiše i analizira putem kritičke teorije, a sprovodi revolucionarnim praksama, postavlja se pitanje uloge i mesta nove levice danas u sferi globalizacijskih procesa postliberalne demokratije.

Shodno opštosti zadate teme, trebalo bi se nakratko osvrnuti na paradoksalni karakter savremenih postliberalnih društava (društvo sveopšte kontrole – proizvodnja krize i nemogućnost proračuna rizika; opšti procesi globalizacije – zahtevi za očuvanjem suvereniteta, identiteta i posebnosti; procedure predstavničke demokratije – zahtevi za neposrednom demokratijom i zahtevi za ukidanjem demokratije; univerzalna ljudska prava – isključenja grupa i pojedinaca; multikulturalizam – novi rasizam; tolerancija – novi nacionalizam i ekstremizam fundamentalno nastrojenih grupa; država blagostanja – ekstremna polarizacija bogatstva itd.) koja su predmet kritičke analize teoretičara nove levice ponovnim uvođenjem politizacije politike. U ovu sferi bi spadalo i razmatranje novih pokreta koji su proizvod krize neoliberalnog društva od Occupy Wall Street-a, do pokreta “arapskog proleća“.
Ako se komunizam tematizuje kao neprestani proces negacije negativiteta, odnosno kao ideja o nemogućnosti ostvarenja ove ideje uspostavom države (po svojoj ideji komunizam je nedržavan), ponovo se uspostavlja problem odnosa teorije i prakse, odnosno – da li nova levica treba teorijskom analizom stvarnosti da doprinese korekciji i unapređenju postojeće neoliberalne demokratske prakse, ili da kroz revolucionarnu praksu (najviši stepen je proces izvođenja same revolucije) aktivnim delanjem pokuša da menja svet. Iz ovoga proizlazi zahtev za analizom propasti projekata istorijskih komunizama, novim čitanjima Marxa, a da se dubokim uvidom i kritikom postojećeg globalnog društva izvrši redefinisanje ideje komunizma, i krene ka realizaciji mogućnosti uspostavljanja besklasnog društva jednakosti kroz ukidanje države.
Tema treće tribine Betona u okviru projekta Ka razvijenoj DEMOKRATIJI je Nova levica
Gosti su: Igor Štiks, Miloš Baković Jadžić, Zagorka Golubović, Boris Postnikov i Andrea Jovanović.
Tribine uređuje i vodi: Irena Javorski
CZKD, četvrtak, 29. novembar, u 19h
Porojekat je finansiran od strane Norveške ambasade u Beogradu.