SVETSKI DAN POEZIJE 2014: MI (NI)SMO VAŠA DECA!

Filed under: 2014,afirmator,broj-24-mart-2014,info |

SVETSKI DAN POEZIJE 2014: MI (NI)SMO VAŠA DECA!

Kulturni centar Beograda

Biblioteka grada Beograda

Parobrod

Muzej Ive Andrića

Kulturni centar Novog Sada

Francuski institut, Dani frankofonije

Gete institut, Literarni kafe                                                    

20, 21. i 22. mart 2014.

Koncept manifestacije:

Kulturni centar Beograda je 2001. pokrenuo program posvećen poeziji, povodom Svetskog dana poezije, da bi u međuvremenu još nekoliko uglednih institucija u Srbiji takođe organizovalo posebne programe posvećene popularizaciji ovog književnog žanra. Namera nam je da se 2014. okipimo pod zajedničkim programskim imeniteljem i koordinisanim akcijama u Beogradu i Novom Sadu. Osim popularizacije poezije, odnosno književnosti, projekat ima za cilj:

–       okupljanje stvaralaca iz sveta, regiona i Srbije

–       informisanje javnost o novim poetičkim strujanjima na književnim scenama Evrope

–       omogućavanje specifične edukacije mladih, zainteresovanih za usavršavanje literarnih veština

Povodom ove manifestacije u Beogradu su, između ostalih, gostovali neki od najznačajnijih pesnikinja i pesnika iz sveta: Adam Zagajevski (Poljska), Eva Lipska (Poljska), Čarls Simić (SAD), Ana Blandijana (Rumunija), Amir Or (Izrael), Uve Kolbe (Nemačka), Valerio Magreli (Italija), Sergej Timofejev i pesnička grupa „Orbita“ (Letonija)…

Osnovna tema SDP 2014. pratiće objedinjujuću programsku temu KCB-a: odnos „starost – mladost“, kao kreativni i/ili inhibirajući odnos, dijalog koji (ne) postoji između različitih pesničkih generacija i poetičkih grupa i pokreta, prevashodno u Srbiji (na primeru beogradskih i novosadskih pesničkih scena), kao i na primeru nekoliko pesničkih opusa autora sa nemačke, slovenačke, ruske, italijanske i japanske pesničke scene.

Da li „očevi“ više vole „sinove“, a „majke“ svoje „ćerke“, ili obrnuto? Ko ima najviše „dece“ među pesnicima, a ko najviše „roditelja“? Kako, i da li se rešavaju problemi „u krugu porodice“? Koji je „muški“, a kakav je „ženski“ način rešavanja problema (pesme)? Ovo su samo neka od pitanja koja će se kroz razgovore o poeziji, čitanja novih pesničkih ostvarenja i akcije animiranja publike razmatrati tokom trodnevne manifestacije.

Celokupna istorija (umetnosti/književnosti/poezije) je u stvari dinamika međusobnih odnosa stvaralačkih generacija, od bezuslovnog prihvatanja, preko sumnje u autoritet do „oceubistva“ kao razvojnog stadijuma, pa i teme, konstitutivne za emancipaciju mnogih autora i njihovih poetika. Figure odsutnih i prisutnih bioloških majki/očeva upečatljivi su elementi književnih/pesničkih praksi svih razdoblja. Istorija privatnog života može se posmatrati kao istorija stilova vaspitavanja, odnosno „odgovora“ vaspitavanih na metode vaspitača. Stoga će se ova globalna tema posmatrati kroz savremene pesničke opuse koji se bave odnosom prema pesničkim kanonima, ali i temom intimnih porodičnih odnosa.

Programske forme: javna čitanja, okrugli stolovi, performansi, koncerti, akcije animiranja publike.

Programska specifičnost Festivala: predstavljanje autora čije stvaralaštvo počiva na povezivanju poezije i izvođačkih umetnosti, tj. odnos poezije i drugih medija. Ove godine publici će biti predstavljen Umberto Fjori (Italija), kao autor koji stvara i u domenu muzike, i čiji je poetičke kredo – „gest i glas autora temelj su poezije; vratiti poeziji telo…“, Monika Rink (Nemačka) koja kreira poetske tekstove u radio-formatu i Đani Gregori Forne (Francuska), pesnik, muzičar i glumac koji će svoj tekst Još i to!!!” izvesti kao video-koncert.

Inostrani učesnici: Monika Rink (Nemačka), Mucuro Takahaši (Japan), Umberto Fjori (Italija), Đani Forne (Francuska), Aleksej Makušinski (Rusija), Ana Brnardić (Hr), Uroš Prah (Sl), Tibor Hrs Pandur (Sl), Vladimir Đurišić (Cg), Miklavž Komelj (Sl).

Učesnici, pesnikinje/pesnici iz Srbije: Ljubomir Simović, Radmila Lazić, Dubravka Đurić, Danica Vukićević, Jelena Marinkov, Mirjana Stefanović, Mirko Magarašević, Nenad Milošević, Milan Đorđević, Kajoko Jamasaki, Petar Matović, Bojan Savić Ostojić, Vladimir Stojnić, Vladimir Tabašević, Goran Korunović, Biljana Andonovski, Dejan Ilić, Vladimir Kopicl, Slobodan Tišma, Tamara Šuškić, Slobodan Ivanović, Bojan Samson, Dragoslava Barzut, Ana Marija Grbić, Ljiljana Đurđić, Marija Midžović, Gojko Božović, Predrag Petrović, Svetislav Travica i Siniša Tucić.

Urednik programa manifestacije: Nenad Milošević

Koncept manifestacije: Olivera Stošić Rakić

O  okruglim stolovima

Okrugli sto:

Šta poezija radi u školi?!

teme i pitanja:

Kako se poezija plasira kroz obrazovne sisteme?:

Uvrežena shvatanja poezije kao aktivnosti koja se isključivo tiče naivno shvaćenog         senzibiliteta i aktivnosti kojoj širina teorijske upućenosti šteti, kao problem današnje edukacije i školskog sistema. Iskustva zemalja regiona; veza između školskog programa i učestalog anahronog i neuspelog reaktiviranja poetskih obrazaca romantizma ili ranog modernizma. Mogućnosti samo-edukacije kao alternativa. Postojanje škola kreativnog pisanja kao alternativa. Koje su škole kreativnog pisanja ovde postojale i kakva im je bila sudbina? Pitanje načina na koje se shvatanje pesništva može menjati u širem krugu recipijenata, iz kojeg se formiraju i budući autori. Veza sa problemima loše politike prevođenja savremene teorije i poezije koja utiče na edukaciju i poetsku produkciju. Razlika u odnosu na situaciju iz prošlosti, u kojoj književnost nije bila isključivo prepuštena tržišnim uslovima.

(Vladimir Stojnić i Jelena Milinković)

Okrugli sto i čitanje:

Ćerka-majka-majčina majka i njen ljubavnik

Ženska srpska poezija: Uticaji, intertekstualnost, feminizam, kontinuiteti i diskontinuiteti u modernoj srpskoj ženskoj poeziji

Teme i pitanja

Da li postoji poetički kontinuitet ženske moderne srpske poezije posle Drugog svetskog rata?

Blumovski odnosi uticaja u ženskoj srpskoj poeziji

Načini “upisivanja“ svesti o razlici ženskog zapisa: nagoveštena i direktna

Teme koje pesnikinje unose u srpsku poeziju, dijahronijski i sonhronijski: telo, seksualnost, političko, popularno, tehno

Intertekstualnost u ženskoj srpskoj poeziji: teorijsko, političko, popularno, urbano, medijsko

(Nenad Milošević)

Okrugli sto i čitanje:

Kritička i angažovana poezija

Teme i pitanja:

Kritička i angažovana poezija – pojam, distinkcije; povodom knjige M. Magaraševića „Srpska kritička poezija“

Da li je dobra poezija uvek angažovana/kritička?

Srpska i jugoslovenska angažovana poezija, istorijat, primeri: 1919 – 1941;

1945 – 1990; 1990 – 2014.

Da li angažovana poezija uvek dolazi sa levice?

Da li kritička poezija može doći i sa desnice? Ezra Paund: kritička i angažovana književnost.

Antiratna, angažovana i kritička poezija

Ženska književnost i pesnički angažman, kritički potencijal drugosti ženskog.

Da li postmoderna književnost može biti angažovana književnost?

(Nenad Milošević)

Okrugli sto:

Mi (ni)smo vaša deca: Savremeni tragovi vojvođanske neoavangardne poezije

(V.R.Tucić, Despotov, Kopicl, S.Tucić, Samson, Solar)

Teme i pitanja

Kulturni i politički kontekst neoavangardne poezije sedamdesetih

Kontinuitet između duha srpskog nadrealizma i neoavangardne poezije i umetnsoti – Davičo spasava Vujicu Rešin Tucića

Neoavangardna poezija i (samoupravni) socijalizam

Teme i forma neoavangardne srpske poezije

Trag neoavangardne poezije u poeziji najnovijih srpskih pesnika i pesnikinja

Neoavangardna i postmoderna poezija – Vladimir Kopicl

(Nenad Milošević)


PROGRAM: SVETSKI DAN(I) POEZIJE 2014: MI (NI)SMO VAŠA DECA!

Četvrtak, 20. mart

Kulturni centar Beograda, Artgеt

12.00–14.00 Okrugli sto i čitanje: Kritička i angažovana poezija

Učesnici: Mirko Magarašević, Radmila Lazić, Dubravka Đurić, Vladimir Đurišić, Biljana Andonovska, Goran Korunović, Vladimir Stojnić

Gost: Tibor Hrs Pandur (Slovenija)

Moderator: Nenad Milošević

Kulturni centar Beograda, POP-UP prostor

16.30–17.30 Predstavljanje poezije Mucura Takahašija (Japan):

Glasovi majke, glasovi dečaka

Učesnici: Mucuro Takahaši i Kajoko Jamasaki

Kulturni centar Beograda, Artgеt

18.00–20.00 Okrugli sto i čitanje: Ćerka-majka-majčina majka i njen ljubavnik

Učesnici: Radmila Lazić, Mirjana Stefanović, Danica Vukićević, Jelene Marinkov, Natalija Marković, Tamara Šuškić, Marija Midžović i Nenad Milošević

Gošća: Ana Brnardić (Hrvatska)

Moderator: Dubravka Đurić

Literarni kafe Gete instituta i Kulturni centar Beograda predstavljaju:

Kulturni centar Beograda, POP-UP prostor

20.30–22.00 Predstavljanje poezije Monike Rink (Nemačka)

Učesnici: Monika Rink i Jan Krasni

Petak, 21. mart

Kulturni centar Beograda, Artget

10.00–11.30 Radionica poezije: Drvo koje se zove „Nema“

Gost radionice: Mucuro Takahaši

Biblioteka grada Beograda

12.00–13.00 Predstavljanje novih pesničkih knjiga u izdanju Trećeg Trga

13.00–15.00 Okrugli sto:

Mi (ni)smo vaša deca: Savremeni tragovi vojvođanske neoavangardne poezije

Učesnici: Vladimir Kopicl, Slobodan Tišma, Bojan Samson, Dragoslava Barzut, Vladimir Đurišić i Siniša Tucić

Gost: Miklavž Komelj

Moderator: Nenad Milošević

Muzej Ive Andrića

16.00 –17.00 Otkrivamo vam nove autore: Slobodan Ivanović i Bojan Marković

Moderator: Vladimir Đurišić (Crna Gora)

17.00–19.00 Okrugli sto: Šta poezija radi u školi?!

Učesnici: nastavnici i profesori srednjih i osnovnih škola, predstavnici Ministarstva prosvete, Zavoda za unapređenje obrazovanja i Ministratsva kulture

Gost: Umberto Fjori (Italija)

Moderator: Predrag Petrović        

Kulturni centar Beograda, Artget

19.30–20.30 Predstavljanje poezije Alekseja Ribakova alias Aleksej Makušinski:

Mi ne znamo zašto smo ovde, ali smo tu…
Učestvuju: Aleksej Ribakov i Svetislav Travica

Kulturni centar Novog Sada

20.00–22.00 Čitanje i razgovor: Monika Rink (Nemačka), Uroš Prah (Slovenija) i Mucuro Takahaši (Japan) u Novom Sadu

UK Parobrod

21.00–23.00 Čitanje poezije: Pesništvo – ukroćena čar incesta

Učestvuju: Radmila Lazić, Danica Vukićević, Vladimir Stojnić, Tamara Šuškić, Dejan Ilić, Marija Midžović, Vladimir Tabašević i Ana Marija Grbić

Gosti: Ana Brnardić (Hrvatska), Uroš Prah, Tibor Hrs Pandur (Slovenija) i Vladimir Đurišić (Crna Gora)

Moderatori:  Goran Korunović i Miloš Pistolić

Subota, 22. Mart

Kulturni centar Beograda, Artget

14.00–15.30 Okrugli sto: Šalamun i srpska poezija

Učesnici: Milan Đorđević, , Vladimir Đurišić, Bojan Savić Ostojić, Miklavž Komelj, Miško Šuvaković, Dubravka Đurić, Tibor Hrs Pandur i Uroš Prah

Moderator: Nenad Milošević

Kulturni centar Beograda, Artget

16.00 – 17.30 Razgovor: U drugoj porodici: slovenačka pesnička scena

Učesnici: Tibor Hrs Pandur, Uroš Prah i Miklavž Komelj (Slovenija)

Moderator: Bojan Savić Ostojić

Francuski institut (Dani frankofonije) i Kulturni centar Beograda predstavljaju:

Kulturni centar Beograda, Glerija Podroom

18.00 – 18.45 Performans: Đani Forne (Francuska), Još i to!!!

Kulturni centar Beograda, POP-UP prostor

20.00 – 21.30 Predstavljanje poezije Umberta Fjorija (Italija)

Učesnici: Umberto Fjori, Dejan Ilić i Gojko Božović

Kulturni centar Beograda, POP-UP prostor

22.00 – koncert: Poezija je muzika

Sviraju i pevaju: Slobodan Tišma, Umberto Fjori, Đani Forne, Vladimir Đurišić, Bojan Savić Ostojić

20. 21. 22. mart

–       na nekoliko pozicija u Kulturnom centru Beogarda, Biblioteci grada Beograda, Parobrodu, Gete institutu i Francuskom institutu biće sinhrono emitovan televizijski i radijski materijal o savremenim i pesnicima iz tradicije

–       knjige poezije u izlozima prodavnica i institucija duž Knez Mihailove ulice

Inostrani učesnici: Monika Rink (Nemačka), Mucuro Takahaši (Japan), Umberto Fjori (Italija), Đani Forne (Francuska), Aleksej Makušinski (Rusija), Ana Brnardić (Hr), Uroš Prah (Sl), Tibor Hrs Pandur (Sl), Vladimir Đurišić (Cg), Miklavž Komelj (Sl).

Učesnici iz Srbije: Radmila Lazić, Dubravka Đurić, Danica Vukićević, Jelena Marinkov, Mirjana Stefanović, Mirko Magarašević, Nenad Milošević, Milan Đorđević, Kajoko Jamasaki, Petar Matović, Bojan Savić Ostojić, Vladimir Stojnić, Vladimir Tabašević, Goran Korunović, Biljana Andonovska, Dejan Ilić, Vladimir Kopicl, Slobodan Tišma, Tamara Šuškić, Slobodan Ivanović, Bojan Samson, Dragoslava Barzut, Ana Marija Grbić, Ljiljana Đurđić, Marija Midžović, Gojko Božović, Siniša Tucić Nenad Milošević , Predrag Petrović i Svetislav Travica.

Urednik programa manifestacije: Nenad Milošević

Koncept manifestacije: Olivera Stošić Rakić