Slobodan Rešćanski: Kapitalistička zakletva

Filed under: 2015,afirmator,broj-38-maj-2015,satira |

zakletva-blogera
Danas, kada postajem malograđanin
Dajem časnu malograđansku reč
Da ću marljivo raditi i služiti
I poštovati direktora i gazdu
I biti veran i odan sistemu
Da ću voleti našu Evropsku uniju
Čuvati demokratiju, slobodno tržište
I zdravu konkurenciju
Da ću ceniti sve tajkune sveta
Koji žele mir i blagostanje svim svojim nadničarima
Da ću redovno glasati na svim izborima
Da ću braniti malograđanska prava i slobode
I biti uzoran konzument istih
Da sa puta profiterstva, nikad neću skrenuti
I da ću u svaki razuman sud jednako blenuti