RUDARI GLADUJU

Filed under: afirmator,broj 11 - februar 2013,društvo |

dt2

Rudarsko topioničarski basen Bor ove godine izlazi iz restrukturiranja, nakon čega ovo preduzeće više neće biti zaštićeno od naplate potrazivanja. Prema podacima stručnjaka borskog Instituta za rudarstvo i metalurgiju i sindikata RBB Bor, ukupni dugovi, koje je najvećim delom napravila uprava pod kontrolom generalnog direktora Blagoja Spaskovskog, iznose preko milijardu evra.
Vlasnička struktura RTB Bor je takva da su delovi Grupe njeni većinski vlasnici, a RTB Bor Grupa je većinski vlasnik svojih delova. Drugim rečima, RTB Bor Grupa nema vlasnika. Posledice sunovrata RTB-a Bor neće snositi drzava Srbija, koja je preko Agencije za privatizaciji isključivo odgovorna za katastrofalno poslovanje RTB Bor u procesu restrukturiranja. Sve posledice će snositi radnici RTB-a Bor.

Znajući kakva katastrofa očekuje RTB Bor nakon izlaska iz restrukturiranja, a sa očiglednim ciljem da uguši opoziciju u RTB-u i čitavom gradu Boru, Blagoje Spaskovski je pokrenuo formiranje fantomskog “Sindikata rudara Srbije” i prisiljavanje članova Samostalnog sindikata metalaca RBB Bor da pređu u novi, “direktorski” sindikat. Samostalni sindikat metalaca RBB Bor je pokušao da spreči nasilje obraćanjem institucijama i javnosti. Kako su institucije ostale gluve, a put do javnosti zatvoren medijskom blokadom, predsednik veća Saveza samostalnih sindikata opštine Bor Dragiša Trujkić je 19.februara u 11.55 započeo štrajk glađu, sa zahtevima da nadlezna ministarstva Vlade Srbije preispitaju navode sindikata i Instituta za rudarstvo i metalurgiju o zloupotrebama menadzmenta RTB Bor i da se prekine nasilje nad Samostalnim sindikatom metalaca RBB Bor i njegovim članovima.

Dnevnik štrajka glađu koji vodi Dragiša Trujkić biće svakog dana objavljivan na sledećem sajtu:
http://www.uciteljneznalica.org/item-Dnevnik%20%C5%A1trajka%20gla%C4%91u-675.htm