Rečnik

Filed under: afirmator,broj-21-decembar-2013,istorija |

grbDan republike

Praznik u bivšoj SFRJ koji se slavio 29. novembra.

Drugo zasedanje AVNOJ-a održano je 29. novembra 1943. u Jajcu kada je AVNOJ konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko telo Jugoslavije, u zgradi bivšeg društva „Sokola“. Po osvajanju grada, partizani su uništili ovu dvoranu koja je bila nemačka vojna kasarna, da bi je za nepune tri nedelje obnovili i pripremili za zasedanje. Novom objektu su dali naziv „Dom Kulture“. Tu je radilo pozorište narodnog oslobođenja i izvodilo Gogoljevog „Revizora“ svake večeri. Dvorana je bila udešena za zasedanje AVNOJ-a. Podijum je bio iskićen zastavama Jugoslavije (sa crvenom zvezdom u sredini), Amerike, Engleske i Sovjetskog Saveza. U dnu stola za Predsedništvo nalazila se prva skica novog grba Jugoslavije. Slikar Đorđe Andrejević Kun je dekorisao Dom Kulture jarkim bojama i islikao portrete Staljina, Ruzvelta i Čerčila.

Na novom grbu Jugoslavije stajalo je urezano 29. novembar 1943.

Grb socijalističke Jugoslavije nastao je zajedničkim radom umetnika Đorđa Andrejevića Kuna i Antuna Augustinčića. Po odluci Predsedništva AVNOJ-a Augustinčić je nešto ranije izradio budući grb u drvorezu, sa šest buktinja kao osnovnim elementima koje su predstavljale šest naroda Jugoslavije, a po ranijoj odluci unet je u grb i datum zasedanja 29. XI 1943. godine. Kun je načinio nacrt žita, koji je potom dopunjen drugim simbolima. Ovakav izgled grba nove socijalističke Jugoslavije usvojen je posle Drugog svetskog rata. Ustavom FNRJ jugoslovenski grb opisan je kao grb sa poljem okružen žitnim klasjem, koje je dole povezano trakom sa datumom drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu, 29. XI 1943. godine. Između vrhova klasja nalazila se petokraka zvezda, a u središtu šest koso položenih buktinja, čiji su se plamenovi spajali u jedan plamen.

Uspostavljen je Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, a izbegličkoj vladi i kralju Petru II Karađorđeviću je zabranjen povratak u zemlju do završetka rata.

NKOJ je bio, za vreme Narodnooslobodilačkog rata, najviši izvršni i naredbovani organ narodne vlasti u Jugoslaviji sa svim obeležjima narodne revolucionarne vlade.

Kao posebna odluka AVNOJ-a, u odluci br. 7, Josipu Brozu Titu je dodeljen naziv „Maršal Jugoslavije“ na osnovu predloga koji je postavila slovenačka delegacija na čelu sa dr Josipom Vidmarom.

Na predlog Moše Pijade imenovani su članovi prvog sastava Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije:

Predsednik i poverenik za narodnu odbranu – maršal Josip Broz Tito

Prvi potpredsednik NKOJ-a – Edvard Kardelj

Drugi potpredsednik NKOJ-a – Vladislav Ribnikar

Treći potpredsednik – Božidar Magovac

Poverenik za spoljne poslove – dr Josip Smodlaka

Poverenik za unutrašnje poslove – Vlada Zečević

Poverenik za prosvetu – Edvard Kocbek

Poverenik za narodnu privredu – dr Ivan Milutinović

Poverenik za finansije – Dušan Sernec

Poverenik za saobraćaj – Sreten Žujović

Poverenik za narodno zdravlje – dr Milivoj Jabrišak

Poverenik za socijalnu politiku – dr Anton Kržišnik

Poverenik za sudstvo – Frane Frol

Poverenik za ishranu – Mile Peruničić

Poverenik za građevine – dr Rade Pribićević

Poverenik za šume i rude – dr Sulejman Filipović

Izabrani su i članovi Predsedništva na drugom zasedanju AVNOJ-a u:

Predsednik: dr Ivan Ribar

Potpredsednici: Antun Augustinčić, Dimitar Vlahov, Marko Vujačić, Moša Pijade i Josip Rus

Sekretari: Rodoljub Čolaković i Radonja Golubović

Članovi: Jakob Rade Avšič, Metodije Andonov Čento, Mihailo Apostolski, Spasenija Cana Babović, dr Vladimir Bakarić, France Bevk, Milan Belovuković, Josip Broz Tito, dr Vaso Butozan, Josip Vidmar, Sreten Vukosavljević, Ante Vrkljan, dr Pavle Gregorić, Maca Gržetić, Nikola Grulović, Milovan Đilas, Sreten Žujović, Vlada Zečević, Josip Jeras, Osman Karabegović, Jevstatije Karamantijević, Edvard Kardelj, dr Vojislav Kecmanović, Boris Kidrič, Ivan Stevo Krajačić, Vicko Krstulović, Pavao Krce, Husnija Kurt, Filip Lakuš, Voja Leković, dr Ljubo Leontić, Franc Leskošek, Božidar Magovac, dr Ante Mandić, Moma Marković, dr Metod Mikuž, dr Niko Miljanić, Vladimir Nazor, dr Blagoje Nešković, Stanko Opačić Ćanica, Nikola Petrović, Vlado Pop-Tomov, Koča Popović, Aleksandar Preka, dr Rade Pribićević, Đuro Pucar Stari, Aleksandar Ranković, Vladislav Ribnikar, dr Josip Smodlaka, dr Zlatan Sremec, Petar Stambolić, Luka Stević, Mehmed Sudžuk, Tone Fajfar, Frane Frol i Andrija Hebrang.

28. novembra 1943. godine na Glamoč polju je stradao Ivo Lola Ribar, član Vrhovnog štaba i predsednik organizacije SKOJ-a. Samo nekoliko nedelja ranije kod Kolašina u borbi sa četnicima pogunio je i Jurica Ribar. Ove tužne vesti je Ivanu Ribaru preneo novoizabrani maršal Jugoslavije Josip Broz Tito odmah po završetku zasedanja.

Predsednik AVNOJ-a izabran na prošlom zasedanju u Bihaću 1942. dr Ivan Ribar je otvorio zasedanje svojim uvodnim referatom „O radu AVNOJ-a između dva zasedanja“. Nakon pauze od pola sata posle Ribarovog referata, oko 21 čas za govornicom se pojavio Josip Broz Tito. Svoj referat počeo je rečima:
„Stvaranje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije jeste jedna od najvećih tekovina naše Narodnooslobodilačke borbe do tog vremena. Položeni su temelji na kojima se gradi jedno novo, pravednije uređenje u zemljama Jugoslavije, položeni su temelji jedne prave istinski demokratske, narodne vladavine…“
Često prekidan odobravanjem, aplauzima i poklicima, Tito je završio referat:
„Borba naših naroda i sjajni uspjesi koje su oni postigli na bojnom polju pomoću svoje slavne NOV i POJ stvorili su nam pred čitavim naprednim svijetom velike simpatije, stvorili su sve uvjete da naši narodi ostvare svoje težnje: slobodu, istinsku demokratsku federativnu Jugoslaviju…“

Dan republike ostao je zvanični praznik u SR Jugoslaviji do 14. novembra 2002. godine, kada je ukinut odlukom Savezne skupštine.

Danas, Srbija kao Dan državnosti praznuje 15. februar – Sretenje, kada je 1804. počelo stvaranje moderne srpske države.