RADOVAN VLAHOVIĆ: Jelena Gavrilović, „Žene pod mojim krovom”

Filed under: 2016,afirmator,broj 55-oktobar 2016,kritika |

unnamedJelena Gavrilović: „Žene pod mojim krovom”

Jelena Gavrilović, Žene pod mojim krovom, str. 405, Metafizika, Beograd, 2016.

Žene pod mojim krovom je roman, uzbudljiva storija ispisana rukom Jelene Gavrilović koja nas već od samog početka karakterom svojih junakinja uvodi u predvorje faustovskog raslojavanja autorove duše, kako je to pišući Braću Karamazove Fjodor Mihajlovič Dostojevski činio u devetnaestom veku. Ako su četiri Karamazova zaista četiri duše Dostojevskog, onda su svakako u romanu Žene pod mojim krovom Jelene Gavrilović njene junakinje Jefimija, Jovanka Orleanka, Margarita Nikolajevna i Rozalija, četiri ličnosti u stalnoj disharmoniji jedna sa drugom i u večnom sukobu u ovoj maestralno, vešto, dinamično i na savremen način ispričanoj priči koja je ujedno i sinonim za modernu ženu koja svoja mozaička i slikovita višeglasja i raznoglasja spaja u kontapunkt koji se očituje u ovom romanu.

Za svoje junakinje autorka kaže da je Jefimija „uspela da napravi od kuće neku vrstu ambasade nebeskog kraljevstva i bila posve sigurna da je za tako nešto dobila nalog odozgo”. A druga junakinja Margarita Nikolajevna je „neko ko je spreman sve da uradi za ljubav”. Treća junakinja je Jovanka Orleanaka za koju autorka kaže: „Kao mala Orleanka je bila plašljiva i preosetljiva, moglo bi se reći da je takva ostala do dana današnjeg, samo se svoje plašljivosti i osetljivosti plašila više od najgoreg neprijatelja i dozvoljavala je sebi da je obuzme ratnički žar u trenucima čistog užasa”. Četvrta junakinja je Rozalija koja je prototip klasične patrijarhalno vaspitane žene, koja živi za muža, decu, kuću i porodicu. Rozalija veruje u večno sada i za nju ne postoji ni prošlost, ni budućnost, ona ne veruje ni u kakve apstrakcije, za nju je život stalno i svakodnevno ispunjavanje porodičnih dužnosti koje su za nju najveća svetinja.

Žene pod mojim krovom Jelene Gavrilović je roman sa savremenom tematikom naše svakodnevice, preko koje obično prelazimo ne obazirući se na nju. Autorka nas sjajnom dinamičnom pričom, rečenicom prepunom slika, dijalozima koji se bave večnim temama, vodi kroz svet suprotnosti, jezikom razbokorenim i maštovitim, otvarajući nam sećanja na polivalentnost i svečovečnost naših priroda koje vape za razrešenjem naših karakternih i životnih suprotnosti sa kojima se srećemo u snu i na javi u želji da ih jednom za svagda razrešimo.

Svakako da će svojom sadržinom, formom, briljantnim stilom Žene pod mojim krovom Jelene Gavrilović naći put do čitalaca i osvojiti njihova srca, tim pre što je u pitanju jedan duhovni auto-striptiz u kom se skidaju maske kako njenih junakinja tako i samog čitaoca u želji da se spozna ko smo, šta smo i kakvi smo mi to ljudi u trećem milenijumu.

Čitajte Jelenu Gavrilović, čitajte sami sebe. Tako bih preporučio, sa velikim zadovoljstvom, ovu knjigu.

 

Radovan Vlahović

 

Prodajna mesta – knjižare: „Delfi“ u SKC-u, „Plava tačka“, „Dereta“, „Zlatno runo“. Knjiga će se naći i na štandu „Meteafizike“ na ovogodišnjem Sajmu knjiga u Glavnoj hali.