POVODOM MEĐUNARODNOG DANA PODRŠKE ŽRTVAMA TORTURE “OTELO – ZLOČIN I PREDRASUDA”

Filed under: afirmator,broj 15 - jun 2013 |
ilustr– prezentacija radionice inkluzivnog pozorišta –
Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da će još jedna u nizu javnih prezentacija pozorišnih radionica umetničke podrške, u organizaciji udruženja Compagnie Arti-Zanat’ i Međunarodne mreže pomoći (IAN), biti održana povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture.
O RADIONICI
Koristeći kao dramsku bazu priču o Otelu, bavićemo se problemom predrasuda o drugima koje su uzrok različitih vrsta diskriminacije i netrpeljivosti prema svemu onome što je drugačije od nas samih. Ovaj problem tretiran je kroz neposredna iskustva tri različite ranjive grupe i kao učesnike radionice ujedinjuje članove tri beogradska udruženja ranjivih populacija, koja aktivno rade na inkluziji, poboljšaju statusa i kvaliteta života svojih korisnika: Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga Duša, Udruženje Roma Novi Svet i AS Centar za osnaživanje osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om. – Rišar Grolo, autor radionice
Prezentaciji će uslediti razgovor sa publikom, tokom kojeg će učesnici govoriti o iskustvu rada u radionicama umetničke podrške, te publici približiti probleme iz domena kršenja ljudskih prava sa kojima se susreću u svakodnevnom životu. Projekat je realizovan u okviru događaja kojima Međunarodna mreža pomoći – IAN (www.ian.org.rs) obeležava 26. jun, Međunarodni dan podrške žrtvama torture, uz svesrdnu saradnju Centra za kulturnu dekontaminaciju – CZKD i uz podršku Fonda Roberto Cimetta.
Govornici:Rišar Grolo – autor i voditelj radionice, Udruženje Compagnie Arti-Zanat’; Učesnici radionice – Udruženja „Duša“, „AS“ i „Novi svet“; Doc. dr Vladimir Jović – psihijatar, ekspert Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i IAN CRTV-a; Branimir Stojanović – filozof i psihoanalitičar, CZKD; Vukašin Obradović – novinar
Moderator: Dragan Janjić – novinar
Značaj inkluzivnog pozorišta za psihijatrijske korisnike

Dosadašnje radionice Rišara Groloa i prezentacije istih, dovele su do toga da je publika prihvatila da se pred njima nalazi pozorišni komad u kome mentalni invaliditet prestaje da bude ključni element percepcije. Mi smo kroz radionice učili da kreativno razmišljamo, sami odlučujemo i slobodno izražavamo svoje stavove i ideje. Bavljenjem metnošću, psihijatrijskim korisnicima se pruža i psihosocijalna podrška u prihvatanju sopstvenog identiteta i lakšeg suočavanja sabolešću.Ove aktivnosti inkluzivnog pozorišta skreću pažnju javnosti i povećavaju vidljivost tema i problema sa kojima se susreće ova ranjiva grupa ljudi u svakodnevnom životu. Ovo je veoma važno za sredinu kakva je Srbija, gde je stigma prema psihijatrijskim korisnicima još uvek veoma jaka.
Vesna Avramović, predsednica Udruženja korisnika psihijatrijskih usluga Duša

DOSADAŠNJE RADIONICE udruženja Compagnie Arti-Zanat’:

“Uz Hamleta” 24.6.2011. povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture u CZKD-u, te 19.9.2011. u okviru programa « BITEF Polifonija » Beogradskog Međunarodnog pozorišnog festivala BITEF.
“Gde je duši telo ?” 27.6.2012. u CZKD-u, povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture i 06.11.2012. u Pozorištu zajednice na Novom Beogradu.
“Galeb ili o ljubavi”, 26.6.2012. u CZKD-u, povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture
Udruženje Compagnie Arti-Zanat’ deluje u Francuskoj i Srbiji, a osnovali su ga glumac Rišar Grolo (Richard Grolleau) i menadžer u kulturi Jana Diklić, sa željom da umetničku praksu podele sa marginalizovanim i ranjivim populacijama kojima je umetnost najčešće teško dostupna. Arti-Zanat’ organizuje radionice umetničke podrške sa uverenjem da kreativni rad može da proširi lične mogućnosti i otvori nove perspektive. Ograničeni broj učesnika omogućava individualni rad koji se razvija u stalnom dijalogu između umetničkog predloška i intimne sfere učesnika. Cilj ovog procesa je izgradnja odgovarajućeg simboličkog prostora u kome svako može da se “pokrene” kroz stvaralački čin.
www.arti-zanat-compagnie.net

Rišar Grolo (Richard Grolleau), francuski glumac, autor i voditelj radionica u umetničke podrške i suosnivač udruženja Compagnie Arti-Zanat’. Pohađao je školu glume Pjer Deboš (Pierre Debauche) u Parizu od 1991. do 1994. godine i od tada sarađuje sa brojnim rediteljima u okviru nezavisnih pozorišnih trupa. Godine 2008. pohađao je školu za terapiju umetnošću INECAT u Parizu i vodi radionice umetničke podrške sa ranjivim populacijama u Francuskoj i u Srbiji.
Video materijali sa dosadašnjih javnih prezentacija radionica:

Snimak radionice “Gde je duši telo?” i razgovora nakon radionice (svedočenja učesnika koji govore o svom doživljaju rada sa Rišarom Groloom):
http://www.youtube.com/watch?v=Ne3rFAPKdiI
Rišar Grolo govori o procesu rada, nakon prezentacije u CZKD-u:
http://www.youtube.com/watch?v=WJvzZ-A5vT8

O UČESNICIMA RADIONICE
Udruženje Duša okuplja osobe s mentalnim poremećajima, članove njihovih porodica i sve pojedince zainteresovane za oblast mentalnog zdravlja, organizovane u udruženje sa ciljem da poboljšaju status, uslove lečenja i kvalitet života korisnika psihijatrijskih usluga. Udruženje organizuje redovne sastanke korisnika, učestvuje u obrazovnim programima, i u poslednje vreme – nakon susreta sa Rišarom Groloom proširilo je aktivnosti na organizaciju pozorišnih i drugih umetničkih radionica za svoje članove.
Intervju Pobedio sam autostigmu, Dragana Jugovića, jednog od osnivača Duše:
VREME, 30. maj 2013. – http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1117302
AS Centar je formiran i rukovođen od strane mladih osoba koje imaju HIV i mladih zdravih osoba. Misija AS Centra je osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om kroz promovisanje zdravih stilova života i zaštitu osnovnih ljudskih prava u skladu sa srpskim, evropskim i međunarodnim zakonodavstvom, kroz participativno, naučno i stručno istraživanje prava i položaja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS, obrazovanje javnosti, stručnjaka, roditelja i mladih, razvijanje svesti o ljudskim pravima i ostvarivanje programa u posebnim oblastima o zaštiti prava osoba koje imaju HIV u Srbiji. AS Centar je pokretač Inicijative za uspostavljanje Nacionalnog dana osoba koje imaju HIV u Srbiji.
www.aids-support.com

Centar Novi svet obavlja jedinstvenu ulogu informisanja romske populacije u Srbiji i regionu putem aktivnosti Romskog medijskog servisa i medija u njegovom sastavu. Mediji čiji je suosnivač Centar Novi svet imaju izuzetno važnu ulogu u informisanju romske populacije u Srbiji i regionu, a Romski radio Novi svet je najslušanija romska radio stanica u regionu. Novi Svet je vodeća romska nevladina organizacija u Srbiji, koja širok spektar svojih aktivnosti usmerava na područja humanitarnog rada, održavanje edukativnih seminara, osposobljavanje romskih kadrova za obavljanje različitih delatnosti, informisanje romske populacije, ekološke akcije uređenja i održavanja neformalnih romskih naselja, održavanje sportskih manifestacija i ostalih sadržaja od opšteg značaja.
www.novisvet.tk