Poezija, Hugo R. Hahar

Filed under: 2019,afirmator,Broj 91 - oktobar 2019,poezija,poezija i proza |

#1

VRATITE SE ASTRONAUTI

 

O, lijepa

o, divna

o, krasna

o, Dosadna

slobodo!

Sleti leptir na partiture, sleti i savije crtovlje, i onda odleprša nazad u san                                                               ostavivši tamnom orkestru iza sebe rollercoaster, jer na krilima nema nove                                                          katastrofe, kao što nema ni u vuku, koji ode u lov u supermarket, i                                                                          kamufliranog novcem, nevidljiva vrata puste ga među krdo: on je dobar                                                                                vuk, ne vrhunski kao s Wall Street-a, al dobar, vuk, da bi nos ukusa, što                                                                           uživa u hrskanju valova kapitala, kvario malarijski dug, koji je dolelujao                                                                    poput duha iz Danske, i nakon što se odmrzne, ne smije se ponovno                                                                           zamrznuti, tako upozoravaju.

 

 

#2

Plaži Wasteland

 

U industriji nema zime, takva je budućnost, na nedovršen dodir, čekajući kao krošnja u tramvaju, izgara miris žene, već se priviđa u usmjerenu intuiciju, prije nego što munja iznenadi sebe u liku, i šta preostaje: nos se sunča, ogrješuje, raspituje, paljenje je to kugle za kuglom, mliječnog pinbala po sanskrtskom autoputu, u prigušenom planetariju, što srce, što srce, osim sebe

 

#3

Prosinac u prosjaku

 

Drago nasilje, snijeg se vrti, doduše, teško je bez imena, naoblačila se aureola očiju, možda sutra, zasad minijaturni Buddha je sit, Europa kapa intravenozno, steady, inače bi suptilno bjesnilo i statistika eskalirale u tjesnac, to je bug, nadogradnja cigaretnog položaja, znači  zanemari, možda sutra, pod otvorenim zrakom kriza je mašte, u kemiji nema više ljubavi (šteta ludila), ipak snijeg se vrti, što onda nije sadržaj kamere?, preživjeti siječanj i otpuhnuti svijeće

 

#4

Metak u perju

(jazz kada snovi pucketaju elektrovodom)

 

Poštom stiglo je američko perje, to je vijest, glas o tome samo je simptom na plućima duhova čiji se zadah širi iz epicentra nomadskog signala, to je akvarij, ustvari, i robot griješi, jer je pokušaj čovjeka koji si pokušava objasniti svoje mjesto u pustinji, tj. na pustinjskom dnu akvarija, to je svjetlost u slijepoj ulici, Nighttown Blooma i mladog Dedalusa, atavizam zbog čijeg cvata softver se nadograđuje, metak je propjevao, i njegova pjesma odskače od stakla

 

Hugo R. Hahar, rođen 1992. u Hrvatskoj, trenutno živi i radi u Njemačkoj, jer ***************************************************************************, nigdje dosad nije objavljivao