POČETAK BUNE PROTIV DAHIJA – PRVA PESMA IZ DOSOVSKOG CIKLUSA

Filed under: 2014,afirmator,broj-28-jul-2014,satira |

803960-iznogoud

POČETAK BUNE* PROTIV DAHIJA*

–      SAVREMENA VERZIJA, PRVA PESMA IZ DOSOVSKOG CIKLUSA-

Bože mili čuda velikoga!

Kad se šćaše po zemlji Srbiji,

Po Srbiji zemlji da prevrne,

I da druga postane sudija,

Dosmanlije* nisu radi kavzi*,

Al’ je rada sirotinja raja*,

Što Kosovo nikad neće dati,

Niti slušat’ dosmanlijskih laži.

Niče raja ko’ iz zemlje trava

A dahije tad’ uhvati strava.

Kroz pendžere* ječi strašna buka

Raja viče: „Dosta nam je muka

Siđ’te dole žuti i crveni,

Da šijemo kaput vam drveni*,

Da vam malo boju promenimo

I rebra vam vaša prebrojimo.

Nama raji niste bili dobri

Zato ćete sada biti modri.“

Sastaše se sve srpske dahije,

U ćenifi* mestu mirisnome,

I u društvu sebi jednakome,

Da većaju što im je činiti.

Progovara Tadić efendija*

Brišuć’ čelo od pudera belo:

„Obećajmo kule i gradove

Kano što smo i dosad činili,

Pomoć’ će nam i strani čauši*,

Beg Solana* i Pak* hanumica*,

S njim Ren Oli* i druga žgadija.

A telali* naši to su zna se,

Naša štampa i TV  stanice,

Lako ćemo obmanuti raju.

Šta nas košta raji obećati,

Da ćemo im bolji život dati.

Sultan* nam je i ferman* poslao

I lepo ga SSP* nazvao

Ne bi l’ opet raju prevarili

I rog umesto sveće im prodali.“

Božo Đelić sedi mu uz skute,

I kršeći ručice mu žute,

Progovara piskutavim glasom:

„Brat’ Borise moramo uspeti,

Kad se digne kuka i motika*,

Ostaćemo bez našega blaga,

Što evrova*, a što lepih vila*,

Na Dedinju*, a i na Senjaku*.

Neće tetka mene nazad primit’,

Niti dati njezinog dušeka.

Neće biti za Srblje kredita,

Za nas jadne neće biti mita*.

Kad ustane sirotinja raja

Zbogom naše vile i devize.*

U Bačvanskoj, kuća neobična,

Svi ćemo se tamo preseliti

Mi dahije sužnji* ćemo postat’,

Jesti kruva, piti hladne vode,

Prkno će tad svako da nam bode.

Neće biti više putovanja,

Provizija*, drugih darovanja,

Nego samo pola sata šetnje,

Slušaćemo svakojake pretnje.

Kroz rešetke gledaćemo nebo.

Svako od nas tada je nagrebo.*

Ako sada presudi nam raja,

Biće nama groznoga belaja,

Ostaćemo mi bez naših …,*

Ostaćemo bez vlasti i slasti,

Jao nama crno nam se piše,

Patićemo sve više i više.“

Dreknu tada Dinkić haznadaru*

Polomivši od besa gitaru:

„Slušaj mene Božo Derikožo*,

I vojvodo* Meridijan banke,

Ako Srbi više ne veruju,

U te kule, a i u gradove,

Opet ćemo mi Srbe plašiti,

Da će bez nas Srbi propanuti.

Pisaćemo knjigu Beg Solani,

Oli Renu i Pak hanumici,

Da i oni to isto govore.

Pomoći će, ko i dosad što su.

Branićemo vile i devize,

Nije nama od oca ostalo,

Već smo sami to sve zaradili,

Tranziciju* srpsku predvodeći,

Srpske banke uništavajući,

Inostrane ovde dovodeći.“

U to stiže Dragi Sultanovac*

Ruke šire, đon obraze* ljube

Za dosovsko pitaju se zdravlje

Pa im Sule potanko besedi:

„NATO* nam je ferman* napisao,

Da je srpska vojska prevelika.

Šta će nama četiri aviona,

Jedan brodić i osam tenkova,

Nego da ih u muzej stavimo.

Mnogo su nam kuke i motike,

A kamo li drugo oružje,

Da orkestar samo zadržimo,

Da im svira kada nam dolaze,

I prostire crvene tepihe.

Još će poslat’ šiptarskog hećima*,

Da Srbima zube povadimo,

Jer kod Srba dok imaju zuba,

I zubi su opasno oružje.“

Progovara Tadić efendija:

„Pravo zboriš moj ministre vojni,

Odmah ćemo NATO poslušati,

Ni orkestar nama ne trebuje,

Jer igramo kako NATO svira.

Što se tiče šiptarskog hećima,

Njega ćemo mi rado primiti,

Jer ako bi drugo uradili,

Sultana bi mnogo naljutili,

I samo bi mogli da sanjamo

Kada ćemo da mu se klanjamo.

Ako sultan nekog drugog nađe,

Koga ćemo mi onda služiti?

I ko će nas od raje braniti?

Zato ćemo i više činiti,

Od onoga što nam sultan traži,

Ne bi li mu bili mnogo draži.

Poljubiti sultanu papuču

Ako treba i druge delove

To je nama merak ponajveći.

A ti mladi Vuče Jermiću,*

Jedno pričaj, skroz suprotno radi,

Kano što si i do sad činio.

Šta će nama to Kosovo ravno,

Kad ga preko bare potrebuju.

Znaju bolje oni od nas samih,

Da smo bolji što je zemlje manje,

Najbolje će biti da nas nema.

Zato su nam oni posejali,

Uranijum* i kasetne bombe*,

Zahvalni im mi moramo biti.

Al’ Srbi su narod nerazuman,

Nerazuman i još nezahvalan,

Više vole to ravno Kosovo,

Nego naša pusta obećanja.

Ako ipak nama krene buna,

Pozvaćemo vrhovnoga žbuna*

I sa njime odmah Ban Ki Muna,*

Prijatelja našeg iz OUN-a.*

A budu li tako nastavili,

Listom ćemo ih u Hag* poslati,

Jer od Srba ko je otišao,

Niko više nije izašao.

Dok je jednog u gori zelenoj,

Naše sreće nikad biti neće.

Posestrime naše mile vile**,

Kandiš NATO* i Klonja (Bi)serka*,

I Šliht Klonja* što crnilom sijaš,

I ti Bljako Trovačević – Vučo*,

Vi ćete nam u tome pomoći.

I ti Bedo* zabludeli sine,

Što koristiš te prahove fine,

Nikad nemoj, al’ sada pomozi,

Da dahije sve budu u slozi.

Čuč dahijo ravničarski vođo

Nemoj da si se sa Bedom glođo.

Sada složni mi moramo biti,

Il’ ćemo se mi zauvek kriti,

Ako li nam ni to ne pomogne,

U nedelju jedanaestog maja,

Udrićemo peta u dupeta,

I pobeći gde su nas plaćali,

Kod sultana našeg preko bare,

Da trošimo zarađene pare.

Tajkuni* će poželjet’ dahija,

Al’ dahija više biti neće.

Uspećemo budite bez brige,

Generalku već sam izvršio,

Rumuniju kad sam posetio.“

 

Obijašnjenje manje poznatih reči:

 

* Buna – omiljeni demokratski metod Srba za smenu vlasti. Često ga primenjuju.

*Dahije – vrh vladajuće klase u Srbiji. Boluju od hronične mentalne žutice i nosioci su te opake zarazne bolesti koju su dobili u inostranstvu. Simptomi su: visoki pritisak globalizma, nedostatak patriotizma i uništavanje imuniteta (otpornosti) nacionalnog bića. Ovom bolešću su zaražene i sve dosmanlije. Žutica je bolest prljavih ruku, lepljivih prstiju i nečiste savesti onih dosmanlija i dahija koji je još uvek imaju. Dahije imaju nahije (ministarstva), efendija ima dahije, a sultan efendiju.

*Dosmanlije – vladajuća klasa u Srbiji, domaći dobročinitelji.

*Kavga – pregovori uz mrtvotvoračko posredovanje međunarodne zajednice.

* Raja – stanovnici Srbije (za) koju dosmanlije, dahije i efendija rade.

*Pendžer – deo faSADe koji obično prvi strada prilikom bune. Dosmanlije obožavaju faSADe i zato menjaju razbijene pendžere. Među mladim dosmanlijama postoji posebno staklorezačko odeljenje.

*Drveni kaput – sanduk

*Ćenifa – odaja gde i sultan ide peške.

*Efendija – vrh, vrha (bez sultana).

*Čauš – kurir, glasnik, nadređen efendiji i dahijama, a podređen sultanu.

*Hanuma – trebalo bi da znači žena. Hanumica, trebalo bi da bude tepanje, ovde je isključivo zbog deseterca, osim ako se tepanje ne shvati kao makedonska reč (tepati –  tući).

*Žgadija – izostaviti ž.

*Telal – smarač.

*Sultan – strani vladar čije naloge čauši prenose, dosmanlije, dahije i efendija odmah izvršavaju, a on ih zauzvrat nagrađuje šarenim papirima. Vrh vrhovnog vrha. Najpoznatiji humkanitarac. Osnivač i glavnokomandujući NATO, GG i SS.

*Ferman – pismeno naređenje koje sultan šalje potčinjenima

* SSP – EPP (ekonomska propagandna poruka, to jest šarena, odnosno žuta laža).

*Kuka i motika – rekviziti koje Srbi najčešće koriste prilikom buna.

*Evrovi – šareni papiri koje bez nekog vidljivog razloga vole da gomilaju dosmanlije i dahije.

*Vile – udžerice u kojima žive dosmanlije, dahije i efendija žrtvujući se za raju.

*Dedinje i Senjak – sirotinjski delovi Beograda.

*Mito – mi vama to, a vi nama mito.

*Devize – još šarenih papira, pretežno zelene boje.

*Zdanje u Bačvanskoj – poznato je kao Centralni zatvor, za razliku od vila gde se živi odvojeno, tamo je uglavnom kolektivni smeštaj.

*Sužanj – kao što samo ime kaže, to je stanje kada se osobi sužavaju stambeni uslovi, pa zbog toga suzi (plače).

*Provizija – jedan od načina kako se nabavljaju pomenuti šareni papiri.

* (Na)grebati – jedan od oblika  najčešće upotrebljavanog glagola u Srba, koriste se i drugi prefiksi kao pre, iz, po itd. Označava radnju kada se mogu koristiti nokti, ali i drugi delovi tela.

* …  –  …. .

*Derikoža, vojvoda – titule stečene služeći (se) srpskim interesima.

*Dinkić haznadar –  je dahija rizničar, odnosno onaj koji upravlja novcem, glavni sakupljač šarenih papira. Poznat je po skromnom životu.

*Tranzicija – prenos iz mnogo džepova u malo džepova.

* Dragi Sultanovac – jedan od dahija, nije u rodu sa sultanom iako se trudi. Dok mu se trudovi završe, rodiće mečku.

*Đon obraz –  urođena, ali može biti i stečena osobina, neophodna za dosmanlije, dahije i efendiju. Može izgledati nelogično, ali je istinito, đon obraz imaju oni koji obraz uopšte nemaju.

*NATO –  međunarodna humkanitarna* i mrtvotvoračka organizacija i član organizacije SS (Satri Srbe). NATO je takođe poznat po mrtvotvoračkim misijama u Iraku, Avganistanu i Srbiji, učlanjen je i u međunarodnu organizaciju GG (Grobari bez granica).

* Beg Solana  –  stvorenje koje liči na čoveka i koje se istaklo sprovodeći mrtvotvoračke   misije u Srbiji. Titulu beg je dobilo jer osobe koje imaju čast, poštenje i savest begaju od njega, dok se oni koji te osobine nemaju druže sa njim. Zajedno sa Oli Renom i Doris Pak je među vodećim članovima GG i SS. Solana, Ren i Pak su nosioci veoma prestižnog međunarodnog odlikovanja „Baron Minhauzen“ koje se dodeljuje za iskrenost u politici. U Srbiji su ovaj orden primile dahije i efendija. Najviše su ga zaslužili izjavama tokom predizbornih kampanja. Prvi nosilac ovog ordena je sultan.

*Humkanitarac – osoba ili organizacija posle čijeg delovanja ostaju humke.

*Hećim – inostrani humkanitarni radnik koji se bavi vađenjem unutrašnjih organa. Hećim je pripadnik međunarodne organizacije GG i SS. Sultanov je čovek od poverenja. Sultan mu je dodelio ulogu glavnog trgovaca belim brašnom. Kolekcionar je sultanovih (s)atova.

* Vuk Jeremić – dahija poznat po beskompromisnoj odbrani tuđih (sultanovih) interesa.

*Uranijum  osiromašeni –  supstanca kojom je NATO obogatio srpsku zemlju u cilju humkanitarne pomoći i deo napora da svakom stanovniku Srbije obezbedi humku i tamo ga što pre smesti.

*Kasetna bomba – specijalan poklon NATO-a namenjen naročito srpskim civilima.

*Žbun – na engleskom buš, nadimak za sultana.

* Ban Ki Mun – još jedan humkanitarac, pokušava da se učlani u GG i  SS. Plaća ga sultan.

*OUN – Takođe humkanitarna organizacija, voli da nameće sankcije. Sultan u poslednje vreme gubi kotrolu nad njom.

* Hag – grad u Holandiji koji u organizaciji državne agencije poslednjih desetak godina beleži povećani priliv srpskih turista (sa tendencijom da tamo ostanu doživotno), kao i povećanje njihovog mortaliteta. Da bi nadoknadila ovaj gubitak u stanovništvu i dokazujući svoje plemenite namere, ista turistička agencija vraća u Srbiju oko 150.000 turista kojim je istekla viza.

** Vila – mitološko biće – čudovište koje umesto glave ima četiri gvozdena šiljka. Slične privlačne građe, lepote, pameti i osećajnosti je i alatka (može imati više namena) sa istim nazivom, ali je mnogo korisnija.

* Kandiš NATA, Klonja (Bi)serka, Klonja Šliht, Bljaka Trovačević – Vučo – srpske humkanitarke i vile (mitološka bića i alatke koje sultan koristi za hvatanje i pljuvanje Srba), domaće članice međunarodne organizacije SS . Uglavnom rade kao animatori „međunarodne zajednice“ i kao promoteri turističkih putovanja u Hag, a najčešće kao vodiči u to mesto, što im je i najomiljenija uloga. Što se tiče njihovog fizičkog opisa pročitaj prethodnu definiciju. Fizička i duhovna lepota su im proporcionalne. Omiljeni sport im je jahanje na metli.

* Beda – dahija koji se odmetnuo od efendije, ali nije od Sultana. Sultanov miljenik, Hećimov bliski saradnik i potrošač brašna.

* Čuč dahija – dahija koji želi odvojenu nahiju. Nadimak je dobio po događaju iz dečjih dana, kada je igrao ringe ringe raja sa Bljakom Trovačević -Vučo i sa njome čučo. Što su iščučali to su poručali. Tu naviku su zadržali do danas.

* Tajkun – kolekcionari šarenih papira, skupljaju i one domaćeg porekla, vole čistoću i zato ih peru. Delić poklanjaju dahijama. Dahije im za uzvrat omogućavaju da skupe još više tih papira. Omiljeni heroj im je Baja Patak.

 

Portparol klubova „Putin”

Ljubiša Spasojević

Novi Beograd

 

ŠIRI DALJE !