Petar King, Čamac

Filed under: 2015,afirmator,broj-38-maj-2015,sf / horor |

this-is-a-old-japanese-painting-japan-japan+1152_12946917804-tpfil02aw-14686Živeo jednom jedan čovek u maloj kući kraj reke. Kuća mu beše od blata i slame, a u njoj on živeše sa svojom ženom, koja mu je sve zanovetala, i malom ćerkom. Svakoga dana čovek bi išao da peca, kako bi tu ribu prodavao i tako prehranio svoju porodicu. I kako priroda beše nemilosrda, reka bi često u leto presušila i njegova porodica bi živela na nešto malo povrća što se nije sasušilo.

I tako, jednog dana, voda se sažali na siromašnog čoveka i pošalje mu čamac koji ga može odvesti gde god to čovek hoće, pa mu čovek zapovedi:

„Odvedi me do najvećeg blaga ovoga sveta!“, i čamac izlete iz vode i odnese ga do male kuće od blata i slame, kraj reke. Čovek se ponovo obrati čamcu:

„Odvedi me do žene, koju ću voleti do kraja života“, i čamac izlete iz vode i odvede ga do neraspoložene starice u maloj kući od blata i slame, kraj reke. Obrati se čovek čamcu, još jedan i poslednji put:

„Odvedi me do najveće, i večne sreće“, i čamac izlete iz vode i odvede ga do male kuće od blata i slame, kraj reke.