Dragoslava Barzut: Aktivizam ne bi trebalo da pokreće lošu književnost, i ja verujem da aktivizam to sam po sebi i nije u stanju. Mislim da je danas teško odvojiti aktivizam i umetnost, pa tako i književnost i aktivizam, pre bih rekla bih da je posredi svojevrsni književizam – književnost koja ne ćuti i koja menja stvar.

Filed under: |