Dvaput se ženio i tokom brakova imao je, koliko je potvrđeno, tuce ljubavnica.

Filed under: |