Sa onima koji misle da je svaki mir dobar, a da je svaka agresija loša, očigledno nešto nije kako treba

Filed under: |