Otvorena je izložba na temu: „Pristupačnost za osobe sa invaliditetom“

Filed under: 2019,afirmator,arhiva,Broj 85 - april 2019,društvo,info,vizuelne umetnosti |

Foto TL

U utorak 16. 4. 2019. u UK „Parobrod“ otvorena je izložba na temu: „Pristupačnost za osobe sa invaliditetom“. Francuski fotograf Žerome Sid kroz 20 crno-belih fotografija pokušao je posetiocima izložbe da prikaže problem arhitektonske (ne)pristupačnosti za korisnike i korisnice invalidskih pomagala.

Problem pristupačnosti predstavlja ujedno i osnovni problem adekvatne inkluzije lica sa invaliditetom u socijalnu sliku svakodnevice. Nepristupačni trotoari, ustanove od važnosti, poput domova zdravlja, škola, apoteka, fakulteta itd. predstavljaju prvi kamen spoticanja u procesu stvaranja ravnopravnih uslova za učešće lica sa invaliditetom u socijalnim dešavanjima.

Foto TL

Takođe, treba imati na umu i činjenicu da se problem pristupačnosti tiče svih nas, kako lica sa invaliditetom, tako i majki sa decom, i starih lica koja se otežano kreću. Isto tako, važno je da imamo svest o tome da je invaliditet nešto što svima nama može da se dogodi, bilo privremeno ili trajno.

 

Ovom izložbom Udruženje „Centar za posebno sposobne“ pokušalo je da skrene pažnju na ovu temu i ukaže na objektivne prepreke, koje bi grad Beograd mogao da ukloni, da postoji dovoljna zainteresovanost aktuelne vlasti da se bavi problemima ove osetljive grupe.

Foto TL

 

Nadamo se da će pored napisanih strategija, mapa i konkursa za dodelu nagrada za pristupačnost… tema pristupačnosti prestati da bude aktuelna u negativnom kontekstu i da ćemo se jednoga dana njome baviti iz perspektive prošlosti.

 

Nevena Tarlanović

 

 

 

 

Žerom Sid

Žerom Sid

Žerom Sid

Žerom Sid