O djeljivosti nedjeljivog

Filed under: afirmator,broj 03 - jun 2012,satira |

„Pred trinaestak milijardi godina, svijetom je vladao kaos. Naokolo su lijetale samo kojekave egzotične čestice i njihovi prirodni neprijatelji, jednako tako egzotične antičestice. „Klima“ nije bila pogodna za nastanak niti za bitisanje atoma. Kako se klima, međutim, mijenja – kao što je za Zemlju pokazao naš širom svijeta znani naučnik…“ – pogled učitelja prošara razredom a kažiprst se zaustavi na čupavoj dječjoj glavici, što bi popraćeno primjetnim olakšanjem u ostatka razreda – „…naš širom svijeta poznati znanstvenik, Gorane?“
„Gospodin Milanković, gospodine učitelju!“, kao strijela uzvrati mališan.
„Tako je Gorane, gospodin Milanković!“ – potvrdi učitelj, milujući ga pogledom.
„Daklem, kao što rekoh“, zadovoljno nastavi, „kako se poput zemljine mijenja i svemirska „klima“, uslijed njegova širenja, dvije toliko različite egzotične individue – gospodin Proton i gospođica Jantarka – odlučiše kako im je uvrh glave samačkog i lutalačkog života, te na osnovi svoje neupitne međusobne privlačnosti sklopiše bračne zavjete. Tako se rodio prvi, najjednostavniji atom. Uz sve blagonakloniju klimu za takovrsne veze, kao da slijede onu ‘kud svi Turci tud i mali Mujo’, ugledaše se u njihov primjer i ostali članovi bratstva i sestrinstva egzota, te – sukladno njihovoj uzajamnoj privlačnosti i afinitetima – nastadoše mnogo složenije bračne zajednice, novi atomi. Sve u skaldu s principom ‘Što Bog sklopi, da nitko ne razori’ (ili tako nekako), što i odgovara značenju riječi atom – a tomos = nedjeljiv. I milijunima, dapače, milijardama godina, uživaše oni u nedjeljivoj zajednici svojih dijelova.
Dakako, nije da nije bilo spontanih trzavica među partnerima, posebice među onima koji su možda prebrzo uletjeli u zamku bračnih zavjeta; među partnerima kojima pasivnost bogom blagoslovljene veze bijaše proturječna njihovoj aktivnoj prirodi. Takve veze su se spontano prekidale, a ušle su u naš riječnik pod imenom – radioaktivnost. Tijekom vijekova, kako klima i dalje postajaše sve blagosklonija međusobnim povezivanjima, nastadoše molekule, prvo jednostavnije a potom i one složenije – anorganske i organske – one se udružiše u primitivna živa bića iz kojih se vremenom formirao i čovjek, kruna božjeg stvaralaštva. Ali, u osnovi svekolike evolucije koja je vodila sintezi, ujedinjavanju jednostavnih u složenije obrazce i entitete, ležaše i održavaše ovakav tok događanja iskonski bračni zavjet još iz vremena prvih, atomskih Adama i Eve – nedjelivost. No, klima se – kako rekosmo – mijenja, te se tako jednog lijepog i ne tako davnog dana, rodiše ljudi – ljubopitljivi, nesputana uma i prodorna razuma – ljudi koji sumnji podvrgnuše sve što im je palo na pamet, sve što je bilo moguće, te se tako drznuše piknuti i u božju objavu o nedjeljivosti. Kako bijahu dobro naoružani i znanjem i kojekakvim prijeko potrebnim oruđima za svoj poduhvat, odlučiše slomiti dogmu o nedjeljivosti same osnove i stabilnosti svekolike vasione. Odlučiše, razbiti, razoriti, podijeliti i razdijeliti samu bit stabilnosti svemira. I, vidi čuda – uspjeli su!“
„Ivice“, pogled učitelja se zadrži na momčiću kojeg su, čini se, vlastiti svijetovi privlačili mnogo više od onoga koji je ocrtavao učitelj u svojem inovativnom pedagoškom pristupu atomistici, „možeš li nam reći imena tih velikana povijesti koji srušiše dogmu o nedjeljivosti same naše biti, te je uspješno razbiše, razoriše i podijeliše?“
Trgnuvši se iz sanjarenja, još uvijek nesvijestan gdje se nalazi – na granici vlastitog svijeta koji mu se rasplinjava i realnosti koja mu se polako uobličavala u glavi, tek instiktivno svijestan strogosti učiteljeva autoritarnog pogleda i mogućih posljedica koje on može donijeti, mali Ivica promuca:
„Gospodine učitelju, imena ljudi koji su srušili dogmu o nedjeljivosti same naše biti, te istu uspješno razbiše, razoriše i podijeliše su – Slobodan, Franjo, Milan i Alija!“

Ladislav Babić