Nikola Dragaš: U svetlu ubistava u Francuskoj…

Filed under: 2015,afirmator,broj-34-januar-2015,satira |

karikatura