Nikola Ćupas: Studentska mafija sabotira studente

Filed under: 2013,afirmator,broj 20 - novembar 2013,društvo |

student_survey4Studentski parlament je organ čiji cilj treba da bude zaštita studentskih interesa i rešavanje studentskih problema, kao i briga o svim pitanjima od značaja za studentske interese. Studentski parlament između ostalog bira predstavnike studenata u sve organe i tela fakulteta. Kasnije, ti organi i ta tela biraju dekana i dekanski kolegijum, kontrolišu rad profesora, izrađuju studijske programe, itd.

Kada dođe sednica nastavno – naučnog veća i kada se raspravlja o pitanjima vezanim za studente, predstavnici studenata učestvuju u odlučivanju. To znači da parlament nije nimalo zanemarljiv faktor u donošenju odluka fakulteta, već naprotiv. Njegova uloga nikako nije za potcenjivanje.

 

Parlament ima i budžet koji se sastoji od dela novca koji dobija od fakulteta i iz drugih izvora.

 

Danas u parlamentima sede oportunisti, karijeristi i partijski podmlaci (čast izuzecima, koji su u veoma malom broju). Tu se završava i svaka dalja priča o želji studenstkog parlamenta za postizanjem obrazovnih reformi. Dekan fakulteta pravi tal sa ekipicom iz studentskog parlamenta. Sprega se ogleda tako što on njima da odrešene ruke, i oni mogu da rade šta požele bez ikakve kontrole, a parlamentarci su dužni samo da dignu ruku i daju glas kada dođe sednica o izglasavanju poverenja dekanovom kabinetu. Dekan tu dobije pola potrebnih glasova, a pola našljami od svojih najbližih saradnika. Protekcija na ispitima, na predmetima koje predaje dekan, kao i na predmetima kod njegovih ljudi je takođe često deo pogodbe.

Iza svih krovnih studentskih organizacija na Beogradskom Univerzitetu stoje političke stranke. Te studentske organizacije delaju kao šatro politički nezavisne na svim fakultetima. To su opcije između kojih birate poziciju i opoziciju. Odatle i sa njihovih listi se biraju predstavnici koji će zastupati interese i boriti se da poboljšaju studentski standard.

Brucošijade, menadžerijade, agronomijade, balkanijade, žurke, seminare, motivacione skupove, ekskurzije, itd. prepuštene su kartelskom timu iz studentskog parlamenta. To je obično grupa od 5 ljudi koja se retko kad pojavljuje ispred studenata i koja upravlja radom parlamenta. Na godišnjem nivou kartel zaradi više hiljada evra. Za današnje prilike u Srbiji, to je ogroman novac.

Takođe, parlamentarci često imaju ulogu da vrbuju i dovode studente u omladinu svojih partija čiji su članovi. Da, partije itekako to čine iako je protivzakonito. Partija im daje lovu za razne kampanje, flajere, štandove i razne druge potrebe. Za partiju je to sitan izdatak, a studenti se tu ogrebu za solidnu cifru i počinju sa sakupljanjem stranačkih poena. Krče sebi životni put i grade karijere preko leđa hiljada studenata, ne razmišljajući pritom o problemima i štetnim posledicama koje ostavljaju za sobom.

Prethodnih godina, tačnije od kad je uveden bolonjski sistem školovanja, doživljavani su konstantni neuspesi prilikom svih većih studentskih protesta. To više nego jasan dokaz da je potrebno zastati i razmisliti o tome na koji način, šta i kako se pristupa aktuelnim problemima. Takođe, suviše je jasno da oni koji zastupaju i brane naše interese ne rade to na pravi način. Jednostavno, kratka analiza njihovog dosadašnjeg rada ih demantuje.

Obrazovanje u Srbiji je u katastrofalnom stanju i to je svima jasno. Pratim aktivno ovih dana probleme oko izmena zakona o visokom obrazovanju i kako čujem, najavljuju se neki protesti. Oktobar je tradicionalno mesec kada se bude studenti i tada vlada opšta panika oko upisa. Dobićete za ovu godinu tih 48 bodova i broj ispitnih rokova koji želite. Međutim, to je kratkoročno rešenje koje prave probleme odlaže za sledeću godinu. Zbog konstantne krize, iz koje nećemo još dugo da isplivamo desiće se sledeće:

-Smanjiće se broj studenata koji će moći da se finansira iz budžeta;

-Fakulteti će podići cene školarina;

-Broj bodova će se neminovno popeti na 60ESPB, ako ne 2013/2014. onda već naredne školske godine.

 

Nije student samo onaj ko poseduje indeks. Probudite se.

 

Sve dok stranačke barabe sede u parlametnima i funkcionišu na ovakav mafijaški način, nikakvog napretka neće biti. Oni brinu samo o ličnim interesima, a ne o studentskim. Niko od njih ne želi da se liši privilegovanih položaja koje poseduju.

Zato, mislim da je u ovom trenutku jedino moguće rešenje sledeće: Neko je u medijima pomenuo blokade fakulteta. To svakako treba učiniti, ali sa mnogo dubljim zahtevima od 48ESPB = budžet. Radikalna akcija je nužna. Hitno sazivanje plenuma i ujedinjenje sa onom šačicom ljudi koji nisu članovi partija. Ukoliko parlament i njegovi članovi ne podrže tu akciju, potrebno je otkazati im poverenje i nastaviti nezavisnu borbu. Jako je bitno da se u pregovore uđe sa jasno definisanim i strateškim planom, programom i ciljem. Bez toga, ukoliko želite da ostvarite neki pomak na bolje, mrka kapa dragi studenti.