Ministarstvo Prostora: Otvoreno pismo zatvorenim prostorima

Filed under: afirmator,broj 15 - jun 2013,sindikat |
Pismo nadleznima 1Ministarstvo prostora pokrenulo je danas inicijativu koja ima za cilj uspostavljanje transparentnih kriterijuma i procedure za dodeljivanje neiskorišćenih prostora u vlasništvu grada Beograda i gradskih opština.
Nadovezujući se na naša prethodna iskustva, razgovore i zajedničke aktivnosti sa velikim brojem pojedinaca i grupa kojima je potreban prostor za život, rad i rekreaciju, obratili smo se nadležnim istitucijama i pojedincima u gradu Beogradu sa zahtevom da se rešavanju ovog pitanja pristupi što pre.
Pismo je poslato na fizičke adrese svih odbornika i odbornica u Skupštini grada Beograda, gradonačelniku i njegovoj zamenici, pomoćnicima gradonačelnika, članovima i članicama Gradskog veća, načelniku i zameniku načelnika Gradske uprave, predsednicima i predsednicama svih gradskih opština, javnim preduzećima za poslovni prostor gradskih opština, Agenciji za poslovni prostor grada Beograda, Agenciji za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda, gradskom arhitekti i gradskom menadžeru.
Ministarstvo prostora, uvek u službi građana
_____________________________________
МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРА, Светозара Радића 3, Београд, тел: 061 1430137
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРА
Београд, Светозара Радића 3
Број: 1/13
Датум: 10. јун 2013. године
КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БЕОГРАДА
мр Дејан Васовић, градски архитекта
Београд, Драгослава Јовановића 2
Предмет: Успостављање транспарентних критеријума и процедуре додељивања
неискоришћених простора у власништву Града и градских општина
____________________________________________
Поштовани господине Васовићу,
Обраћамо вам се како бисмо покренули решавање једног распрострањеног проблема –
недостатак животног, радног и рекреативног простора великог броја грађана Београда. Није
ово нимало једноставан проблем за армију људи без крова над главом, незапослених без
могућности да покрену сопствени посао, уметника без услова да стварају, пензионера без
простора у којем би могли заједно да проводе време. Ипак, део решења је у вашој
надлежности и не захтева међународне кредите, велике стратешке партнере и „непопуларне
мере“ већ само вољу да се постојећи просторни ресурси који су неискоришћени уступе онима
који би у њима могли да живе, раде и стварају.
Повод за ово обраћање представља навршавање годину дана од усвајања Стратегије подршци
развоја цивилног друштва на територији Београда од 2012. до 2017, у којој се део овог
проблема препознаје као један од „горућих“, а питање „одговорног и транспарентног
управљања ресурсима Града и њихове равномерне алокације” као „једно од темељних питања
сарадње Града и цивилног друштва”. Након годину дана, транспарентне процедуре којима би
се омогућило да организације цивилног друштва дођу до приступачног простора за рад нису
успостављене. Губитак једне од укупно пет година је велики, али не и трагичан ако се
решавање ове проблематике покрене сада и ако рад на њој буде темељан и доследан.
Полазна претпоставка Стратегије подршци развоја цивилног друштва на територији Београда
од 2012. до 2017 је да је то подршка ширем учешћу становника у развоју града, а цивилно
друштво је препознато као неодвојив чинилац стабилизације и консолидације демократије.
Одговорност свих нивоа власти је да омогуће одрживост цивилног сектора за шта Стратегија
пружа добре смернице. Наиме, у самој Стратегији се наводи да Граду стоје на располагању
велики нефинансијски ресурси у које „улазе и градски и општински пословни простор, градски
тргови и друге јавне површине”. Велики део тих простора је недовољно искоришћен или
напуштен. Ниједно друштво није толико богато да би могло да занемарује толику количину
неупотребљених ресурса, поготово када се узме у обзир потреба за њима на другој страни.
МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРА, Светозара Радића 3, Београд, тел: 061 1430137
Уступање неискоришћених простора онима који не могу да их приуште по постојећим
тржишним условима стога није само питање социјалне политике, већ питање развоја
целокупног друштва. Добро управљање постојећим ресурсима је дугорочно далеко
плодотворније од било које иностране инвестиције, јер нема тог међународног бизнисмена
или шеика који може учинити више за ово друштво него сами његови грађани, ако им се да
прилика.
У току нашег кратког постојања, сарађивали смо и разговарали о недостатку простора са
великим бројем иницијатива, организација и појединаца: волонтерима Црвеног крста који
траже привремени зимски смештај за београдске бескућнике, којих има више него капацитета
у постојећим домовима за њихово смештање, студентима ФДУ-а којима је потребна сала за
формирање независног позоришта, пензионерима са Коњарника 2 који би желели да
претворе заборављени простор МЗ „Стеван Синђелић“ у простор за дружење локалних
пензионера, уметницима који се арт терапијом баве како би учинили живот подношљивим
корисницима психијатријских услуга, активистима који желе да кров месне заједнице на
Звездари претворе у урбану башту, великим бројем уметника који немају где да раде, стварају
и излажу, као и групама младих којима је потребан простор за спорт и рекреацију. То су само
неки од примера оних којима је неопходан простор за живот, рад и рекреацију. Уступање
ресурса онима који ће помоћу њих уздићи себе, уздиже и целокупно друштво: чини га
богатијим, срећнијим и плодотворнијим.
Још једном скрећемо пажњу да је непостојање простора за рад често главни камен спотицања,
како за постојеће тако и за оне организације које су тек у формирању, и због тога вас позивамо
да:
 успоставите систем за вођење јединствене, јавно достпне евиденције о просторима
који су у употреби и неискоришћеним просторима у власништву Града, градских
општина и припадајућих агенција које администрирају давање у закуп пословне
просторе,
 успоставите транспарентне критеријуме и процедуру додељивања неискоришћених
простора у власништву Града и градских општина организацијама цивилног сектора, на
начин који не фаворизује велике организације са дугом историјом већ пружа једнаке
шансе свима, и
 укључите представнике организација цивилног сектора у израду критеријума и
процедура додељивања неискоришћених простора.
У нади да делимо жељу и вољу да се ова питања покрену, срдачно вас поздрављамо.
________________________
Добрица Весeлиновић
за Министарство простора