Milan Mijatović o Nezavisnoj Sceni Srbije

Filed under: afirmator,broj 20 - novembar 2013,intervju |

Asocijacija ne zavisi od koalicionih sporazuma i dogovora između političkih partija. Takođe, što je veoma bitno, vladajuće stranke ne mogu da postavljaju svoje podobne upravnike, što je slučaj u kulturi koja se uređuje putem državnih i gradskih institucija. 

fotka-milan

Da li bi nam mogao reći nešto više o Nezavisnoj Sceni Srbije? Šta ona podrazumeva, čime se označava? Da li je moguće biti nezavisan? Ponekad mi se čini da ne postoje nezavisni, nego priključeni i snabdeveni, kao da su nezavisni samo privremeno.

Mislim da je najbolje da ovde verno prenesem deo teksta „Misija i ciljevi NKSS“: “Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.“

Ovde termin „nezavisna“ ne treba shvatiti kao da smo sami sebi dovoljni. Ne. Nezavisnost podrazumeva da Asocijacija NKSS ne zavisi isključivo od jednog izvora finansiranja, a unutar Asocijacije se donose odluke kako će biti raspoređena dobijena sredstva u okviru programa i projekata članica Asocijacije. Nezavisnost podrazumeva da su Asocijaciju NKSS osnovali ljudi koji učestvuju u njenom radu i delovanju. Zatim, Asocijacija ne zavisi od koalicionih sporazuma i dogovora između političkih partija. Takođe, što je veoma bitno, vladajuće stranke ne mogu da postavljaju svoje podobne upravnike, što je slučaj u kulturi koja se uređuje putem državnih i gradskih institucija.
Sve ovo što sam sada napisao može se pročitati u MANEKU − magazinu nezavisne kulture (strana 2). Link:
http://www.nezavisnakultura.net/images/dokumenta/Manek/manek1.pdf

 

Par reči nezavisno/zavisno kao da implicira par afirmisano/neafirmisano? Kako definišeš afirmisano/neafirmisano?

 

Afirmacija? Nezavisna scena produkuje godišnje 1.500 programa. Mislim da smo dovoljno afirmisani kroz kulturnu scenu. Međutim, što se tiče države, postoji problem u jednoj vrsti nerazumevanja države za vaninsticionalne oblike delovanja u kulturi.
Kada bi se kulturno stvaralaštvo svelo na rad glomaznih i tromih institucija kulture, kulturna scena u Srbiji bi bila osakaćena. Tužna je činjenica da upravo ove glomazne i trome institucije kulture troše najveći deo ionako bednog budžeta za kulturu.
Ne znam da li znaš za taj podatak: 80% članova naših organizacija čine visokoobrazovani profesionalci? Ono što je najvažnije to je da iza Asocijacije NKSS ne stoje nikakve političke stranke, niti imaju uticaj na rad Asocijacije NKSS. Međutim, NKSS je u neravnopravnom položaju u odnosu na institucije u kojima sede komesari političkih partija. Veći deo novca i dalje odlazi, po političkoj liniji, na jalove i prevaziđene programe. To je neka vrsta kulturnog autizma u kome se i dalje nalazi naša država koja nema sluha za nove trendove.

 

Nezavisno/zavisno dalje može da razvija asocijacije: kao politično/apolitično (neutralno), novčano podržano/nepodržano, vladino/nevladino, a samim tim i prihvatljivo/neprihvatljivo. Od strane koga se vrši vrednovanje nezavisnih kulturnih jedinica, pojava, a od strane koga se ne vrši, prećutkuje?

Mislim da sam ti delom odgovorio u prethodnom tekstu. Ono što mogu da dodam je da su kampanjom “Kultura u protestu“, koja je realizovana krajem oktobra i sredinom novembra meseca širom Srbije, pozvani nadležni na svim nivoima, pre svega Ministarstvo kulture i informisanja, na započinjanje dijaloga o rešavanju nagomilanih problema koji treba da dovedu do konačnog priznanja značaja nezavisne kulturne scene. Takođe ova kampanja treba da omogući iskorišćavanje ogromnog potencijala NKSS za dalji razvoj celokupnog kulturnog života, ali i edukacije, stvaranja nove publike i unapređenja imidža države u svetu. Ovo sve se može pročitati i na sajtu NKSS. Link:

http://www.nezavisnakultura.net/index.php/sr-YU/programi/aktivnosti/zajednicki-projekti1/179-program-kampanje-kultura-u-protestu
U ovoj kampanji učestvovale su organizacije čiji su programi prošli na internom konkursu Asocijacije NKSS. To su: Kulturni centar Rex, DAH teatar, Centar za pozorišna istraživanja, Teatar Mimart, Plavo pozorište, Poezin, Cirkusfera i Udruženje Kreativno usmereno rešavanje situacije (KURS) iz Beograda, MMC Led art iz Novog Sada, Kroz prozor Fabrika iz Zrenjanina/Beograda, Kulturni centar Lift iz Čačka, udruženja “MillenniuM” iz Kragujevca i “Photo Expo” iz Aradca, u saradnji sa organizacijama iz drugih gradova širom zemlje.

 

Da li je Nezavisna Scena Srbije politična ili neutralna, ili nešto treće?

 

Što se tiče političnosti Asocijacije NKSS, mogu ti reći da smo veoma korisne rasprave na ovu temu vodili na prethodnoj konferenciji NKSS koja je održana u REKSU − centru za savremenu umetnost i angažovanu kulturnu praksu.
Jedan od dominantnih stavova je da je Asocijacija NKSS pre svega strukovna mreža koja okuplja raznorodne profile, organizacije i ljude, koji nemaju isti stav po mnogim društvenim pitanjima. Do sada je bila praksa da Asocijacija reaguje samo u slučajevima koji se dese u užem društvenom polju našeg delovanja − kulturi. Svaka druga reakcija, koja se odnosi na šire društvene probleme, problematična je iz mnogo razloga, od kojih su i ove: nikada se nećemo složiti o stavu, gubimo vreme i energiju itd. Ovde prenosim doslovan stav drugih članova NKSS.
Ako mene pitaš, nemoguće je u nekim situacijama ostati pasivan i prećutati, a to su situacije koje podrazumevaju širi društveni kontekst od kulturnog. Međutim, sve dok je većinski stav Asocijacije da se reaguje u užem društvenom polju − kulturi, ja ću to poštovati.

Nezavisnost obezbeđuje izvesni konfor, slobodu mišljenja, delanja i rada, budući da niko ne vrši uticaj na nju. Prema tome, možemo li da zaključimo kako u ime “zavisnih“ (podržanih) progovara nešto drugo, to što ih podržava?

Veruj mi da je konformizam (ako si na to mislila) na strani ljudi iz državnih i gradskih institucija. Ako si po volji političkih partija, možeš da otaljavaš svoj posao kao politički komesar u nekoj od institucija kulture, a parice kaplju (radio, ne radio − svira ti radio). Pogledaj u šta se SKC Beograda pretvorio. Po svim redakcijama kadrovi političkih partija. Partijska struktura od vrha pa do dna. Oni prodaju jednu ubuđalu priču već decenijama i to je sramota za ovaj grad koji može više i bolje!

Uostalom kome treba značenje termina na šta mislim, neka pogleda ovaj link:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Konformizam

Ako bismo morali da obeležimo trijumf nezavisnog (nezavisnih), kakav bi on bio? S tim u vezi, šta bi bio uspeh nezavisnih?

Mislim da sam ti odgovorio na ovo pitanje. Nezavisna scena produkuje godišnje 1.500 programa. Ljudi koji čine Asocijaciju NKSS jedini pažljivo čitaju Zakon o kulturi, jer da nije tako, kako objasniti da smo mi jedini upozorili i obavestili Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije kako više od 40 dana kasni raspisivanje godišnjeg javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja za 2014. godinu. Prema članu 11. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS, broj 72/09), finansiranje ili sufinansiranje kulturnih programa i projekata, kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, vrši se na osnovu javnog konkursa, koji Ministarstvo kulture i informisanja treba da raspiše za svaku narednu budžetsku godinu najkasnije do 1. oktobra tekuće godine.

Dakle, kada bi nas više slušali i uvažavali, imali bi samo korist, kako za sebe, tako i za kompletnu kulturnu scenu u Srbiji. Asocijacija NKSS je tu da pomogne našoj državi, a kad tad će morati da se desi da je razumeju i prihvate kao realnost, i to kolege iz Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Da li se još u tom paru nezavisno/zavisno može naslutiti i par amatersko/neamatersko (profesionalno)?

Dobila si odgovor i na ovo pitanje, a to je podatak da 80% članova naših organizacija čine visokoobrazovani profesionalci. Dragoslavu Barzut iz Poezina poznaješ, znači guramo u prvi red profesionalce 🙂

Hvala na ukazanoj pažnji i inteligentno postavljenim pitanjima, Jelice.

 

__________________________________________

Milan Mijatović u ime:

Udruženja građana “Poezin”, koji po privatnim underground klubovima organizuje događaje “Spoken Word” poezije. Termin “Spoken Word” je američka verzija pojma, inspirisana narativnom tradicijom. Narativna tradicija je najstarija na svetu i podrazumeva publiku i poetsku scenu. Autor uživo interpretira tekst pred publikom, a akcenat je na zvučnosti i ritmu iskaza.

Organizacija Poezin pripada “Trećoj Sceni”. Naziv “Treća Scena” je oznaka za “OFFBEAT” scenu koja se odvija po privatnim klubovima. Jedan od naziva za ovu scenu je i “Poetski Clubbing”. Za razliku od “Prve Scene” koja se odvija u gradskim kulturnim centrima i “Druge Scene” koja se odvija u alternativnim kulturnim centrima, “Treća Scena” se vezuje isključivo za privatne klubove koji mogu da ponude dovoljno urban i zanimljiv prostor i gde “Poetski Clubbing” prerasta u noćno druženje i zabavu.

Umesto monotonih akademskih čitanja, na “Trećoj Sceni” je zastupljan izvođački nastup i interakcija između izvođača i publike. ”Treća Scena” je ozbiljna subverzija akademske književne scene i jedina prava alternativa dosadnim književnim događajima. “Treća Scena” je paraknjiževna scena noćnih klubova i jedini pravi kritičari ovakve scene su publika i sami izvođači koji postavljaju kriterijume i pravila za funkcionisanje “Poezin Open Poetry” događaja. “Spoken Word” scena je kombinacija poezije, pozorišta i muzike, a izražajni nastup izvođača (pesnika) i izvođačica (pesnikinja) u noćnom klubu je prava manifestacija ovakve scene.

Predstavnici organizacije Poezin okupljaju alternativne izvođače koji poeziju ne doživljavaju isključivo kao književnu formu već kao performans i interakciju sa publikom. Poezin scena je izvođačka scena koja funkcioniše po modelu “Open Mike Night” događaja.

 

 

 Podaci o Poezinu su preuzeti sa sajta www.poezin.net