Kubofuturizam (1913-2013)

Filed under: afirmator,broj 20 - novembar 2013,istorija,sindikat |

Vélimir_KhlebnikovPiše: Dušan Opačić

 Mržnjom prema buržoaskom poretku, program futurista veoma radikalan i ambicizan, uspešnu realizaciju u praksi vide jedino u revoluciji, što jasno objašnjava njihov pristanak, a kasnije i aktivno učešće u Oktobarskoj revoluciji 1917. godine.

Kada je rodonačelnik italijanskog futurizma, književnik F. T. Marineti potpisao manifest futurizma objavljen 20. februara 1909. godine u pariskom listu „Figaro“, utemeljene su smernice umetničkog pravca koji je okrenut budućnosti, koji veruje u nju i koji je stvara. Samim nastankom u prvoj deceniji novog veka, italijanski futurizam je bio izraz potpune negacije dotadašnje umetnosti, ali i pored dobro zamišljenih postavki, njegov sadržaj je bio više socijalni, sa manjkom umetničkog obeležja, što rezultira osvajanjem različitih slojeva društva, a kada se konačno afirmisao postaje zvanična umetnost Musolinijevog fašizma, pod izgovorom vršenja nacionalnog preporoda, završavajući na pogrešnoj strani.

Za razilku od italijanskog, ruski futurizam nije imao precizno ucrtane umetničke kodekse, i bazirao se na odricanju kulturnog nasleđa. Italijanski futurizam nije bitno uticao na ruski kada je književnost u pitanju. Presudno je uticao samo na likovne umetnosti u Rusiji. Samim nastankom, futurizam u Rusiji podstiče čitavu plejadu pisaca na traženje novog pojma poezije, što daje rezultat rađanja avangardnog pokreta pod nazivom „kubofuturizam“ od 1913. do 1915. godine. Nosioci najznačajnije frakcije ruskog avangardnog pokreta su bili: Jelena Guro, braća Burljuci, Kručonih a posebno Vladimir Majakovski i Velimir Hlebnjikov. Mržnjom prema buržoaskom poretku, program futurista veoma radikalan i ambicizan, uspešnu realizaciju u praksi vide jedino u revoluciji, što jasno objašnjava njihov pristanak, a kasnije i aktivno učešće u Oktobarskoj revoluciji 1917. godine. Promenivši pesnički jezik, inspirisan pobunama protiv imperijalizma, kapitalizma, ratova, terora, šovinizma, u tadašnjoj ruskoj poeziji po prvi put nastaju pojave tzv. telegrafskog stila, odbacuje se klasična sintaksa, metričke norme, vremena, pridevski i glagolski načini. Stihovi se sve češće izražavaju čistim slikama, imenicama, matematičkim znacima, psovkama i novim do tada neviđenim rasoredom reči i slova. Odbacuje se religiozni jezik simbolista, što je u neku ruku logično jer je i sam futurizam nastao kao reakcija na simbolizam, i vešto se kroz novu poeziju provlače dijalektizmi sa često izmenjenim značenjima, i reči koje nemaju veze sa logikom, koje bi trebalo da asocijativno shvatimo preko zvuka i grafije. Izrazito su poštovali ženu i osećajnost, negovali folklor i slavili narodnjaštvo i selo.

Jedan od nosioca i organizatora kubofuturizma i uz Majakovskog najoriginalniji pesnik Velimir Hlebnjikov (1885-1922), idealan je pirmer da se navede, jer je bio pesnik koji je na sve načine poricao urbanu civilizaciju, vraćajući se često rusko-slovenskoj mitologiji tražeći povratak na stare izvore ruskog jezika, pa u ruskoj poeziji postaje najveći arhaist i novator, uvodeći tzv. vanume (reči bez logičkog značenja) i stare zaboravljene ruske reči.

Rušio je sintaksu, i sa Majakovskim i Kručonihom razvijao iracionalni pesnički jezik. Hlebnjikovljev uticaj na Majakovskog i druge ruske pesnike bio je veoma plodotvoran.

Interesantno je i to da je kubofuturistima bila bliska grupa „Centrifuga“ čiji su nosioci bili Asejev i Pasternak, koji su ciljno nastojali da pomire futurizam sa simbolizmom, često koristeći folklorne teme.

Kubofuturizam je u ruskoj književnosti odigrao kapitalnu ulogu, dajući plejadu velikih pesnika, ujedno omogućivši razvoj ruskog formalizma i konstruktivizma. Takođe je bio veoma uticajan na modernu evropsku i svetsku književnost.       

 

* Autor teksta je novinar iz Beograda.

2 Responses to Kubofuturizam (1913-2013)

  1. Pingback: KUBOFUTURIZAM (1913-2013) « Dušan Opačić

  2. Pingback: KUBOFUTURIZAM 1913-2013 | Urlik iz tetrapaka