KOLO je ime našeg Nacionalnog ansambla Piše: Milana Šašić

Filed under: broj 10 - januar 2013,društvene nauke,kritika,muzika |

Kolo je najčešći i najrasprostranjeniji oblik igre kod našeg naroda. Kolo se igra u krugu i čini ga lanac međusobno povezanih igrača. Kolo je krug, a krug je simbol neprekidnog kretanja, bez početka i kraja. Kolo je magijska radnja, a zatvaranje kruga je sredstvo zaštite od svega što može da ugrozi zajednicu i nanese joj zlo.

Kolo je ime našeg Nacionalnog ansambla. 

Nacionalni ansambl Kolo, Sava Centar, 23.12.2012.

Nacionalni ansambl Kolo, Sava Centar

Iako, prema svim kriterijumima, članovi ansambla Kolo zaslužuju status umetnika, pažnja i podrška umetničke kritike je negde neopravdano izostala. U kontekstu današnjice i popularne kulture kojom ona ispunjava javni prostor, često je nametanje osećanja nepripadanja svemu što se ne uklapa u imaginarni, zamišljeni od strane većine, savremeni način življenja. Sreća za realan prostor i način življenja je da društvenu vrednost čini raznolikost u odnosu na druge.

Ono što veliku umetnost razlikuje od prosečne, jeste broj značenjskih nivoa na kojima ona funkcioniše. Prvi nivo u kome prepoznajemo delovanje Nacionalnog ansambla jeste umetnost radi umetnosti, njeno postojanje zbog uživanja kako onih koji je stvaraju, tako i onih koji je konzumiraju. Sledeći stupanj na kome možemo da se bavimo radom ove institucije i proučavamo njenu vrednost, jeste upravo negovanje tradicije i kulturne istorije naroda ovih prostora – baštinjenje.  Preko ova dva, dolazimo do najdubljeg značenja koje iz njih proizilazi, a to je još jedno važno veliko društveno pitanje očuvanja najvišeg oblika kolektivnog identiteta – nacionalnog identiteta. On nam govori o procesu nastajanja i trajanja jedne nacije, samosvesti o poreklu, mestu i moćnim pojednicima koji su bitno uticali na kreiranje identiteta. Taj veliki odgovor na veliko pitanje Srpskog nacionalnog identiteta, ne traži se samo na onom mestu gde je on najjasnije očuvan i izražen. Kolo je institucija koja ga za nas čuva.

Nacionalni ansambl Kolo, Sava Centar, 23.12.2012.

Nacionalni ansambl Kolo, Sava Centar

Banalizovani ustaljeni i formirani stereotipi o „seljačkom baletu“, koji su prisutni u nekakvoj urbanoj svesti, ne dozvoljavaju da umetnost interpretacije našeg tradicionalnog nasleđa i kulture bude doživljena na pravi način. Publika koja prati rad i poštuje Kolo postoji, ali je uglavnom uvek ista. U nedostatku kvalitetne saradnje sa sredstvima javnog informisanja, jer su posrednici uglavnom sami igrači, dolazimo do problema nedovoljne dostupnosti informacija, kako o samoj instituciji i njenom značaju, tako i o mestu, vremenu i sadržaju finalnog proizvoda ove umetnosti – koncertu. Iako kod najbližih suseda imamo instituciju koja može i mora da služi kao primer i ispravan model koji funkcioniše, gde se koncert Nacionalnog ansambla emituje uživo na nacionalnoj televiziji, mi to izgleda i dalje ne vidimo kao dovoljno važno. Izostali su javni programi edukativnog karaktera, izostalo je direktno upoznavanja i približavanje sa samim ansamblom, izostaje prenošenje iskustva, i tako nam izmiču generacije, izmiče nam tradicija.

Nacionalni ansambl Kolo, Sava Centar, 23.12.2012.

Nacionalni ansambl Kolo, Sava Centar

 

„Čuvari tradicije“ bio je naziv velikog godišnjeg koncerta održanog u Sava Centru, u nedelju 23. decembra, koji je priređen kao poslednji u nizu koncerata kojima je Nacionalni ansambl Kolo završio još jednu uspešnu godinu. Tradicija, kako je danas doživljavamo i o kojoj govorimo, ne podrazumeva samo očuvanje vere i jezika, nego i običaje i navike, kao i svakodnevne i praznične rituale čije nam ponavljanje obezbeđuje vezu sa precima.  Specifičnost ove umetnosti je ta što ona, na određen način, sama sebi kreira program i način izvođenja. Samo su različite oblasti naše zemlje u kojima je narod živeo uslovljavale različitosti u tom jedinstvenom duhu koji je postojao među narodom. Svaka regija negovala je različit stil života, a samim tim i  razlike u stilu u kome je stvarana umetnost. U savremenom dobu transformacije društva i modernizacije, novo je prihvaćeno, ali zarad očuvanja starog, i samo onda kada je usaglašeno sa tradicijom, i samo ako je u vezi sa onim kako je nekada bilo. Nacionalni ansambl Kolo, svojim tačkama, koreografisanim skupovima običaja, muzike, igara i pesama iz različitih krajeva zemlje, koji se dinamično nižu jedna za drugom po određenoj konceptualnoj zamisli, oživljava i vraća nam duh vremena, čuva nas od zaboravljanja. Uz određena tehnička poboljšanja koja su izostala (poput boljeg ozvučenja), prilagođenost sceni i scenskom nastupu bi bila potpuna. Svi bitni činioci uspešnog koncerta bili su usklađeni, počevši od same reakcije i emocije koja se osetila i sa scene i iz gledališta, a javlja se kod gotovo svakog pojedinca samo prilikom boravka u prostoru velikih dimenzija, poput sale Sava Centra, do energije sa kojom su sami nosioci programa, čuvari tradicije, izneli tročasovni koncert. Stvorena je i aktivna komunikacija sa publikom kojom je ostvaren kvalitetan odnos i obezbeđena stalnost posete koncerata, što i jeste konačni cilj, edukacija i stalnih i novih posetilaca.

Mi smo srećni što su nam naši preci toliko toga stvorili i ostavili, jer inače nas ne bi bilo. Mi imamo dužnost da čuvamo i negujemo našu tradiciju, jer ako izgubimo i sami ćemo biti izgubljeni. I srećni smo što postoji institucija koja se tim očuvanjem i negovanjem bavi. Ne smemo da zaboravimo jer ćemo tako i sami sutra ostati zaboravljeni.

 

Ansambl KOLO osnovala je vlada Republike Srbije 15. maja 1948. godine, sa ciljem da se profesionalnim i studioznim radom neguju, koreografski uobličavaju i umetnički obrađuju narodne igre, čuvajući njihov koren, stil i osnovni karakter. KOLO je, takvim pristupom u radu, potvrdilo da je čuvar i ambasador naše tradicionalne umetnosti. (Sa sajta Nacionalnog ansambla)

2 Responses to KOLO je ime našeg Nacionalnog ansambla Piše: Milana Šašić