GRAFITI: Nema problema koji ne bi moglo da reši jedno dobro čudo!

Filed under: 2015,afirmator,broj-41-avgust-2015,satira |

moses-modern-miracle-1280-800-2062

Nema problema koji ne bi moglo da reši

Jedno dobro čudo!

 

Najbolje vlada srpskim jezikom

Onaj ko ništa ne kaže.

 

I funkcioner je čovek ako i svaki drugi,

samo što on to ne zna.

 

Glasam crveno,

gledam belo,

radim na crno.

 

Ako se na greškama uči

onda će naši rukovodioci

uskoro postati genijalci.

 

Iza velikih žena bili su muškarci –

koji su pokušali da ih zaustave.

 

Na mlađima svet ostaje –

čim stariji donesu takvu odluku.

 

Mi imamo po nekoliko problema

Za svako rešenje.

 

Iskustvo je reč kojom se imenuju

sopstvene gluposti.

 

Veni, vidi, grafitti!

 

Preuzeto iz: Dragoslav Andrić, Graffiti Internacional, Beograd, 2000.