Home » Archives by category » društvene nauke (Page 4)
ČOVEK KOJI JE „INSPIRISAO“ PROTESTANTIZAM

                      Činjenice o njegovom životu uglavnom su prikrivene tamnom sjenom sudbine Martina Lutera, pa opet, njihov broj nije mali. One su često proturječne, slabo provjerljive i nose tmurni talog nepouzdanosti, pod čijim teretom teško ostaju na površini. Doduše, svi istoričari se slažu u ocjeni značajne […]

Continue reading …
RIMSKE LEGIJE NA LIMESU U GORNJOJ MEZIJI: Kratak osvrt

                    Prva rimska osvajanja teritorija, koje su se nalazile između Dunava i današnje Makedonije, nastala su kao posledica nastojanja Rimskog carstva da zaštiti oblasti na jugu Balkanskog poluostrova koje su osvojene tokom i nakon ratova sa Mekedonijom, kao i sa ilirskim i drugim paleobalkanskim plemenima. Permanentno […]

Continue reading …

 „Bronte nije volela romane Džejn Ostin koji govore o mladim devojkama, pripadnicama srednjeg staleža koje jure za potencijalnim mladoženjama. Za Bronte, sudbina žene predstavljala je mnogo više od toga i bila znatno komplikovanija. A te komplikacije su nam najbolje dočarane u Viletu. Možda je to razlog zašto je Virdžinija Vulf smatrala ovaj roman najboljim delom […]

Continue reading …

„Neudate žene imaju strašnu sklonost ka siromaštvu, što samo po sebi predstavlja veoma jak razlog za stupanje u brak.” Džejn Ostin, 13. mart 1816. Kao što se može i videti iz datuma navedenog citata, reči Džejn Ostin oslikavaju mišljenje javnosti o položaju žene u engleskom društvu ranog devetnaestog veka. Nažalost, tako drastična nepravda prema slabijem […]

Continue reading …

ODGOVORNI TURIZAM

No Comment
ODGOVORNI TURIZAM

  Sažetak Realizacija turizma u kontekstu odgovornosti predstavlja problematiku istorijsko- društvenog i ekonomskog prostorno-vremenskog kontinuuma; problematiku mogućnosti za jednovremenjavanjem ovih prostora. Srž problematike se može jedino poimati u dubini opšte problematike turizma, kao pitanje ovremenjavanja istorijsko-društvenog prostora koje, međutim vodi ka grandioznom pitanju sadašnjice: ima li svoj gravitacioni pravac, tj. sadržaj ona ljudska aktivnost koja […]

Continue reading …

BITKA ZA BRITANIJU – PRVI DEO

No Comment
BITKA ZA BRITANIJU – PRVI DEO

IZGUBLJENA SNAGA BRITANIJE U AVIJACIJI 1934-1935 Pojavom aviona, izazvalo se novo rivalstvo među nacijama i pomoću njih se mogla  brže izmeniti relativna vojna snaga država. Još 1923. godine, Sekt je odlučio da buduća nemačka vojna avijacija mora postati sastavni deo nemačke ratne mašine. U avijaciji je i Hitler našao sebi šansu da stigne na cilj […]

Continue reading …
KOLO je ime našeg Nacionalnog ansambla Piše: Milana Šašić

Kolo je najčešći i najrasprostranjeniji oblik igre kod našeg naroda. Kolo se igra u krugu i čini ga lanac međusobno povezanih igrača. Kolo je krug, a krug je simbol neprekidnog kretanja, bez početka i kraja. Kolo je magijska radnja, a zatvaranje kruga je sredstvo zaštite od svega što može da ugrozi zajednicu i nanese joj […]

Continue reading …
Tajni život beogradske periferije – Ljubomir Šimunić: Filmovi i fotografije 1973-2012. Piše: Danica Spasojević

Izložba Ljubomira Šimunića intrigantna iz više aspekata. Prihvatićemo, na prvom mestu, očekivanu neprijatnost izazvanu fotografijom kojom Šimunić pomera granice erotske kulture i balansira na ivici formalnog i legitimnog. Ali ako se upoznamo sa kontekstom postavke, poreklom i dubljim sadržajem fotografija a zatim i ostalih izloženih radova ne samo da ćemo ostati iznenađeni otkrićem, već će […]

Continue reading …
AMERIČKE STVARI: Počeci kulture konzumerizma Piše: Irena Šimić

Nešto staro, nešto novo… The Big Show (1917), jedna u nizu izložbi moderne umetnosti koje su se redovno održavale na istočnoj obali počev od Armory Show 1913. godine, predstavljala je institucionalni presedan u smislu da nije postojala selekcija izloženih radova od strane bilo kakve komisije. Međutim, kada su organizatori izložbe – Društvo nezavisnih umetnika – odbili […]

Continue reading …
BOGATSTVO DOSTUPNO SVIMA: Druga nacionalna godišnja konferencija muzeologije i heritologije Piše: Danica Spasojević

Druga nacionalna godišnja konferencija muzeologije i heritologije održana je od 12. do 15. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ovaj naučno-stručni skup imao je za cilj da skrene pažnju na problem očuvanja nasleđa, njegovog korišćenja i održivosti njegovog razvoja. Otvorene su diskusije o različitim načinima da se unapredi profesionalni rad, razmatrane su mogućnosti osavremenjivanja metoda […]

Continue reading …