Home » Archives by category » društvene nauke » istorija

Braća Bijelski

Članovi porodice Bijelski bili su mlinari i trgovci iz Stankijevice (u blizini Novogrudeka). Navedeno područje je početkom II svetskog rata bilo u sastavu Druge poljske republike, koje je 1939. godine pripojeno SSSR-u, u skladu sa nacističko-sovjetskim dogovorom o međusobnom nenapadanju. Četvoro braće Bijelski: Tuvija, Aleksander (Zus), Asael i Aron uspeli su da pobegnu u obližnje […]

Sunčani časovnik je uklesan 4 m iznad zemlje, u uglačanom bloku sivo-belog mermera koji je uzidan uz južni portal Bogorodičine crkve (sl. 1, levo). Časovna skala je polukrug radijusa r = 21 cm, podeljen na 12 približno jednakih časovnih sektora, od kojih poslednja tri nedostaju (sl. 1, desno, gore). Nema ni bacača senke, vodoravne šipke […]

Continue reading …
Politička aktivnost dr Hinka Krizmana kao jednog od istaknutih jugoslovenskih političara u prvoj polovini dvadesetog veka   

Dr Hinko Krizmаn je bio jedаn od nаjuglednijih člаnovа Demokrаtske strаnke, kаsnije Sаmostаlne demokrаtske strаnke. Bio je veliki borаc zа slogu Srbа i Hrvаtа i stvаrаnje i očuvаnje zаjedničke jugoslovenske držаve. Dr Hinko (Henrik) Krizmаn je rođen 5. julа 1881. godine u Kаrlovcu. Gimnаziju je zаvršio u Kаrlovcu. Prаvа je studirаo u Zаgrebu i Beču, […]

Continue reading …
FILON ALEKSANDRIJSKI: O POSLANSTVU GAJU

Kad je rimski car Kaligula (car od 37. do 41. god. posl. Kr.) poželio da ga svi podanici štuju kao Boga, te da mu se, kao drugi, javno mole i Židovi, kako po sinagogama tako i u samom Hramu u Jeruzalemu gdje je namjeravao postaviti i svoj kip, izbili su neredi u Aleksandriji. Naime dok […]

Continue reading …
Mило Ломпар о ДУХУ САМОПОРИЦАЊА

                  клик  на ВИДЕО СНИМАК                             СРЕЋАН БОЖИЋ! ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Continue reading …

Filonovo svjedočanstvo o Pilatu

No Comment
Filonovo svjedočanstvo o Pilatu

Sa starogrčkoga preveo Luka Vukušić  Židovski filozof i učenjak Filon iz Aleksandrije (oko 20. pr. Kr. – oko 50. posl. Kr.) u svojem djelu O poslanstvu Gaju citira pismo za koje tvrdi da ga je židovski kralj Agripa I. uputio rimskome caru Gaju, tj. Kaliguli. U tom se pismu, između ostalog, nalazi i sljedeće svjedočanstvo […]

Continue reading …
Fenomen Majakovski 2 – Vladimir Majakovski i njegova poezija na našim prostorima

Piše: Dušan Opačić Pesnik revolucije, agitator i propagandista, romantik, bitanga kada zatreba, borac koji je podredio svoj život i rad u borbi za neko bolje sutra, živeo je i umro potpuno svestan da se bolja budućnost već izgrađuje i da je deo tog ostvarenja koji je goloruki proletarijat izneo kao pobedu na svojim leđima. Vladimir […]

Continue reading …

Istorija TATE galerije

No Comment
Istorija TATE galerije

Kada je TATE galerija prvi put otvorila svoja vrata javnosti (1897.) prikazala je malu kolekciju britanskih umetničkih radova. Danas TATE ima četiri platforme i nacionalnu kolekciju britanske umetnosti od 1500. godine do danas, kao i međunarodnu modernu i savremenu umetnost koja obuhvata skoro 70 ooo dela. Broj novih dešavanja, planirana za Tate Modern, Tate Britain […]

Continue reading …

Rečnik

1 Comment
Rečnik

  Subjektivizam, Subjektivismus, Subjektivisme. Pravac u teoriji saznanja koji priznaje samo istine koje važe za pojedine subjekte, a ne opšte niti apsolutne istine; u etici i estetici gledište po kome šta je dobro i zlo zavisi od osećanja i ukusa pojedinca. Srodni termini: Subjekt, Subjicio, Sujet, Subjektivitet, Subjektivnost, Subjektivno, Subjektiv. Demokritov učenik, Protagora iz Abdere […]

Continue reading …
Političkа аktivnost dr Bogdаnа Medаkovićа i njegova borba za poboljšanje položaja Srba u Hrvatskoj i saradnju Srba i Hrvata

Dr Bogdаn Medаković je bio jedаn od nаjznаčаjnijih političkih i kulturnih predstаvnikа Srbа u Hrvаtskoj krаjem devetnаestog i u prvoj polovini dvаdesetog vekа. Poticаo je iz jedne od nаjuglednijih srpskih porodicа u Hrvаtskoj, kojа je dаlа veliki broj uglednih privrednikа, političаrа i kulturnih rаdnikа. PORODICA Bogdаn Medаković je rođen u Novom Sаdu 14. mаjа 1852. […]

Continue reading …
Page 1 of 41234