ANTIKRIZNI PAKET

Filed under: afirmator,broj 17 - avgust 2013,satira |

black-and-white-handcuffsMi, zabrinute patriote ove zemlje, apelujemo, molimo, tražimo, zahtevamo!

Da Skupština usvoji ovaj predlog mera kao najveći nacionalni interes i da se, radi spasa naše posrnule otadžbine, reformiše organizovani kriminal i stavi u službu prevazilaženja krize u koju smo, ne našom krivicom, nego voljom belosvetskih pomračenih umova i plitkih umova domaćih nesposobnjakovića, zapali.

Predlažemo:

1.Da svi stručni, sposobni i pošteni kriminalci zbiju redove i ojačaju svoje veze sa državnim organima, posebno onim najvišim, kako bi se izbeglo dalje propadanje privrede i sačuvao obraz ove zemlje;

2.Da državni organi javno prihvate ovo strateško partnerstvo jer niko bolje ne zna kako se prave pare i organizuje posao od naših domaćih kriminalaca, te u njihove ruke, s punom verom, treba staviti ekonomski oporavak države;

3.Da se u skladu s tim konstituiše Ministarstvo za organizovani kriminal sa posebnim pravima i ovlašćenjima radi što delotvornije borbe protiv opšte nestručnosti, diletantizma i lažnog morala, koji su ovu zemlju doveli do prosjačkog štapa;

4.Da se u skladu s tim interesom, Zakon o opštem upravnom postupku prilagodi, dopuni i promeni naziv u Zakon o opštem kriminalnom postupku;

5.Da se i drugim zakonskim aktima, njihovim izmenama i dopunama, a naročito izmenama i dopunama zastarelog Zakona o krivičnom postupku, dozvoli i omogući neometano udruživanje kao i udruženo delovanje sprege državne vlasti i kriminala na svim nivoima;

6.Da se pomenutim izmenama predvide najstrožije sankcije, a posebno visoke novčane kazne, za dela usmerena protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao što su odbijanje mita, prekogranična nesaradnja i dr;

7.Da se u skladu s tim pohapse i najstrožije kazne svi takozvani borci za vladavinu prava, a posebno prosvetni radnici koji sistematski uništavaju mlade naraštaje ove zemlje samo zato što sami ne znaju da rade svoj posao i nemaju talenta za biznis;

8.Da se, nasuprot tome, kontinuirano javno pohvaljuju i nagradjuju najuspešniji primeri organizovanog kriminala, kako radi edukovanja i motivisanja omladine, tako i radi afirmacije kriminalnog poslovnog ambijenta uopšte;

9.Da se svim raspoloživim podsticajnim merama korupcija stavi u legalne tokove i tako obezbedi preko potrebna veća pokretljivost robe, novca i, naročito, kapitala ;

10.Da se u tom smislu, najsaradljivijim državnim službenicima obezbedi nesmetano i legalno ugovaranje motivacionog procenta od svakog dila, kao i odgovarajuće nagrade za posebna pregnuća;

11.Da se u skladu sa svim gore navedenim izglasa i odgovarajuća skupštinska rezolucija o reformi organizovanog kriminala, na osnovu koje bi se ustanovile i sve potrebne zakonske regule, a pre svega one koje bi obavezale gradjane na saradnju i poslušnost, kao i na uzdržavanje od akata i postupanja koji bi mogli ometati ovaj proces svekolikog ozdravljenja zemlje;

12.Da sve ovo bude na snazi dokle god organizovani kriminal naše otadžbine konačno ne pobedi sve neprijatelje naprednih ideja i sve dušmane ove države, te je tako izbavi iz kandži svetske ekonomske krize, a koju su ovi, belosvetski moćnici, sami izazvali i započeli.

Patriote

Vesna Laudanović

One Response to ANTIKRIZNI PAKET