AFIRMATOROV PROLEĆNI BIOSKOP – UMETNOST RUŠI ZIDOVE

Filed under: afirmator,broj 13 - april 2013,film,video |

Predstavljenih  5 filmova su nastali 2012. god. Četiri filma su režirale osobe sa invaliditetom a svi filmovi su na temu invalidnosti. Svi ovi filmovi su produkt filmskih radionica realizovanih 2010. i 2011. u okviru projekta Umetnost ruši zidove.

Filmove možete pogledati na youtube-u. Rađeni su u HD kvalitetu, a osim titla na srpskom (za osobe sa oštećenjem sluha) filmovi imaju prevod na engleski, mađarski, rumunski i nemački (cc)

Linkovi ka filmovima:

 

 

kako umetnost
„Kako umetnost ruši zidove“:

 

 

izmedju redova

„Između redova“

 

svet koji

„Svet koji ne poznajem“:

 

moc tela

„Moć tela“:

 

 

 

na pecanju
„Na pecanju“

 

 

Umetnost ruši zidove je projekat koji se realizuje od 2010. godine ispred Udruženja distrofičara Južnobačkog okruga Novi Sad. Nastao je iz potrebe da se osobama sa invaliditetom pruži mogućnost sticanja teorijskog i praktičnog znanja o procesu stvaranja filma.

2010. i 2011. godine nakon tromesečne obuke režirali smo ukupno 7 filmova.
Ove 2012. godine snimili smo još 5 filmova.
Filmovima želimo da ukažemo na potencijale ali i izazove sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom i na taj način utičemo na smanjenje predrasuda koje poput zidova onemogućavaju saživot.

Podržali su nas:
Ministarstvo kulture 2010. i 2012.god
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 2011. god
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje 2010. god

više o nama možete pročitati na: http://umetnostrusizidove.webs.com/

 

Cilj projekta UMETNOST RUŠI ZIDOVE III je afirmacija filmskog stvaralaštva osoba sa invaliditetom kroz produkciju pet kratkometražnih filmova čiji su scenaristi/režiseri/montažeri osobe sa invaliditetom prethodno edukovane iz oblasti filma.

(SIN)OPISI FILMOVA
MOĆ TELA 7’00’’ Scenario i režija: Marija Maca Obrovački
Film obrađuje seksualnost žena sa invaliditetom. Kroz umetnost-pokret, ples, provokaciju, anketu, film prikazuje koliko je tema seksualnosti tabu.

IZMEĐU REDOVA 9’53’’ Scenario i režija: Milesa Milinković
Kroz lik i život (jedan rekonstrisani dan) Marije Karadarević sagledava se kompleksnost života i identiteta žene sa invaliditetom.

NA PECANJU 9’50’’ Scenario i režija: Dragoljub Krndija
Cilj ovog filma jeste prikazati borbu čoveka (u ovom slučaju OSI) sa Prirodom u kojoj često pobeđuje, ali Prirodu NE uništava, NE ubija

SVET KOJI NE POZNAJEM 7’30’ Scenario i režija: Jelena Radović
Svet osoba sa invaliditetom nije siv, mračan, jadan. Takođe, OSI koja je radi sasvim normalne stvari u životu, obrazovana je, zaposlena NIJE „SUPER HEROJ“ nego osoba kao i sve druge…

KAKO UMETNOST RUŠI ZIDOVE 14’35’’ Režija: Nebojša Vujković Cvijin
Da li je učesnicima projekta projekat Umetnost ruši zidove u ličnom i profesionalnom životu srušio neke barijere i otvorio neka vrata???