Dragan Stojčevski: site-specific – pamćenje/sećanje/zaborav

Filed under: afirmator |

dragan_stojcevski

 

 

UPRKOS VATRI, KOSANČIĆEV VENAC br.12
interaktivni proces preispitivanja sećanja
Napušteno arheološko nalazište, Beograd 2005
Autor projekta i instalacije

Projekat je posvećen mestu gde se nekad nalazila i izgorela Narodna biblioteka.
U toku požara na tom mestu je nestalo više od 1500 dragocenih knjiga.
Pored samog tragičnog događaja koji se desio, projekat se takođe odnosio na napušteno zatečeno stanje samog lokaliteta i problematikom njegovog definitivnog urbanističkog rešenja.
Kao odgovor na ovako slojevit i bogat lokalitet, podignuta je instalacija od skele kopirajući
nekadašnje proporcije zgrade. Tako je ceo lokalitet dobio izgled potencijalnog gradilišta. Konstrukcija je bila obmotana belim platnom na koje se projektovala zgrada u prirodnoj veličini kao i drugi video radovi inspirisani samim mestom.Projekcije su bile povezane i sa performansma koji su usmeravali gledaoce u priču koju krije lokalitet.

produkcija: Radna organizacija ( Ana Vasiljević ), BELEF
tehnički direktor: Marko Radenković

uprkos2

uprkos1a

 

ŽIVKOVA SAHRANA
Selo Milivojci kod Vranja 2000/02
Autor projekta

Projekat je imao za cilj da u jednom malom selu Milivojcima u južnoj Srbiji ispita onsovne,
prvenstveno vizuelne karakteristike rituala sahranjvanja.
Da bi se jedan takav ritual desio poslužila mi je figura koju sam u istom selu napravio od blata i granja.
Telu, od blata, koje je bio veličine porsečnog čoveka dao sam ime Živko (živ).
Zatim sam pozvao prijatelje da zajedno uz njihovu pomoć sahranimo čoveka od zemje u zemlju, kako nalažu običaji, sa svim propratnim ritualima kao što je spremanje i posluživanje hrane na grobu i muzike u toku same procesije.
Čin se odigrao na mestu u selu gde su mogli da učestvuji i meštani koji su pored prolazili i radoznalo posmatrali šta se dešava

zivko1a

zivko11

 

KRSTAC
Napušteno selo Krstac, Crna Gora 2004
Umetnička saradnja

Cilj site-specific radionice je bio ispitati kulturne potencijale jednog napuštenog sela nadomak mora u Crnoj Gori. Stanvonici sela, u potrazi za boljim životnim standardom, na vrhuncu razvoja turističke industrije masovno napuštaju selo. Radionicu je organizovao Univerzitet umetnosti u Beogradu, a mentor je bio pedagog Tomaš Žiška (DAMU- Prag).
U okviru radionice studenti su imali prilku da se upoznaju sa seoskom arhitekturom kao i fragmentima nekadasnjeg života u selu Krstac.
Nastao je niz kratkih performansa koji su bili inspirisani zateklim stanjem u selu kao i mnoge ideje o budućem životom u njemu.
Projekat je kasnije predstavljao Srbiju i Crnu Goru na Venecijanskom bijenalu arhitekture 2004. godine.
produkcija: Univerzitet umetnosti Beograd

krstac6

krstac8

Preuzeto sa http://www.dragan-stojcevski.com/