10 OD MERMERA Pišu: Nataša Radojević i Milana Šašić

Filed under: afirmator,broj 09 - decembar 2012,vizuelne umetnosti |

Izložba studenata vajarstva Fakulteta primenjenih umetnosti na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu

Kao specifičan vid duševnog života ili, preciznije rečeno, manifestna pojava istog, umetnost personifikuje permanentnu borbu čoveka i njegovih strahova. Može se reći da je umetnost svojevrsna refleksija ljudskih snova, stavova i težnji, kreacija u kojoj se ogleda lik njenog tvorca…

Mnoge komponente nedostaju i još mnogo pojedinosti trebalo bi da se poklopi kako bi umetnička slika Srbije bila celovita. Među stvarima koje nedostaju svakako su podrška i potreba za ulaganjem u talentovane mlade ljude i njihovo obrazovanje. Kompanija Nelt, prepoznala je ovaj problem i putem projekta Izrada deset mermernih skulptura pomogla deset mladih vajara sa Fakulteta primenjenih umetnosti.

Uprkos dostupnosti i proširenim mogućnostima obrade različitih materijala danas, kao i njihovoj primeni u vizuelnoj kulturi, klesanje kamena velikog formata za skulptora i dalje predstavlja najveći izazov sa kojim može da se suoči, bez obzira da li je rezultat figuralnog ili apstraktnog obličja. Blok mermera impozantnih dimenzija, koji već nosi određenu estetiku, budi osećanje straha i ogovornosti od uništenja nečega što je savršeno već samo po sebi. Mermerne skulpture kroz istoriju neretko impliciraju i usmeravaju misli ka oživljavanju materije. Razornost vremena i činjenica o početku i kraju jedinstva materije i forme, neretko je inicijalna pokretačka struja koja nagoni na stvaranje. Kod klesanja ideja zadobija svoju konačnu formu oduzimanjem materijala, kroćenjem fizičkog, i na taj način se definiše niz apstraktnih ideja. To je vid sukobljavanja akcionog i kontemplativnog stanja, pri čemu krajnji rezultat ostaje zaledjen.

Unutrašnja energija zarobljena u volumenu plemenitog kamena i viševekovno prisustvo duhovnog u materijalnom, koje daje filozofsku zaleđinu umetničkoj obuzetosti elementima forme, opisuje ljudski pokušaj pobede nad ništavnošću materije kroz njeno kroćenje i pretapanje u ideju. Veličina i vrednost jednog skulptorskog dela, izrađenog u mermeru ili nekom drugom materijalu, čita se kroz jačinu konceptualnosti i formalnom kvalitetu u skladu sa njom. A životni opus stvaralaštva jednog klesara govori o spremnosti u nastavak posle stvarnosti. Bez obzira na to da li se određeno delo posmatra u svom prvobitnom kontekstu ili van njega, kao specifičan entitet ono poseduje višeslojnost, a njegova suštinska značenja otkrivamo polazeći od njegovih formalnih odlika, njegove pojavnosti.

Važnost ovakvog i svakog budućeg sličnog projekta, pored pružanja neophodne finansijske podrške, najpre je u stvaranju kulturne propagande i kvalitetne afrimacije domaćih mladih, darovitih autora. Kreiranjem ovakvih projekata stvaraju se bolji uslovi za kvalitetnije obrazovanje, kao i šanse i prilike za neafirmisane školovane stvaraoce da  pokažu koliko znaju i koliko mogu. Stvara se mogućnost da se njihov rad vidi, da bude svakodnevno prisutan u javnom prostoru, dostupan, i na taj način bliži posmatraču.

U ovom nametnutom, popularnom načinu življenja, mladi umetnici su ti koji svojim umetničkim delima, ne samo beleže, nego i kreiraju našu stvarnost. Deo kolektivne odgovornosti jeste i ulaganje u njihovo stvaralaštvo kako bi se sačuvala nit i konačno se isklesala umetnička slika Srbije.